6 βασικές επενδυτικές ιδέες για τους ασφαλιστές, το 2020 κι έπειτα

Σε περιόδους οικονομικής δυσχέρειας, η (αντ)ασφάλιση θεωρείται από τους επενδυτές ως ένας αμυντικός κλάδος. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι δεν θα επηρεαστεί από την κρίση της πανδημίας COVID-19. Η πρόσβαση στο κεφάλαιο έχει περιοριστεί, τα assets έχουν πληγεί. Η ύφεση θα σταθεί εμπόδιο στις ευκαιρίες ανάπτυξης.

Έπειτα από την αστάθεια που παρατηρήθηκε το έτος 2018, η αγορά αναμενόταν να επιστρέψει σε ένα περιβάλλον κανονικότητας. Παρόλο που η πλειονότητα των assets κατέγραψε ισχυρές αποδόσεις το 2019, μια συνεχιζόμενη καθοδική πορεία των παγκόσμιων επιτοκίων ανάγκασε τους ασφαλιστές να πιεστούν περαιτέρω για απόδοση. Για το 2020, θα πρέπει και πάλι να εξεταστούν οι συνέπειες που θα έχει για τις ασφαλιστικές ένα παρατεταμένο περιβάλλον «lower for longer». Επιπλέον, οι ασφαλιστές πρέπει να αντιμετωπίσουν πιέσεις που σχετίζονται με το underwriting, τις συγχωνεύσεις, τις αυξημένες τεχνολογικές απαιτήσεις.

Οι ασφαλιστικοί πελάτες της Marsh συνεχίζουν να εκφράζουν την ανησυχία τους ότι η νέα «κανονιστική εισβολή» αποδεικνύεται μεγάλη πρόκληση για τις επενδυτικές δραστηριότητες, αναφέρει το gccapitalideas.com.

Στο κλίμα αυτό, αναλυτές της Marsh, «εντόπισαν» και παρουσιάζουν τις 6 βασικές επενδυτικές ιδέες που σύμφωνα με την ανάλυση, θα βοηθήουν τους ασφαλιστές στη διαχείριση των assets τους το 2020 κι έπειτα.

Οι 6 ιδέες

  1. Με την αποτυχία προετοιμασίας, ετοιμάζεστε να αποτύχετε.
  2. Διαφοροποιήστε τον εταιρικό πιστωτικό κίνδυνο
  3. Να είστε επιλεκτικοί στο ιδιωτικό χρέος
  4. Οι εναλλακτικές –ευκαιρίες παραμένουν
  5. Ενημερωθείτε σχετικά με τις κεφαλαιακές στρατηγικές
  6. Λάβετε… θέση για την Κλιματική Αλλαγή

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*