Λογότυπο ΕΟΠΥΥ

Παράταση συμβάσεων μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ορισμένων παρόχων

Με τροπολογία που αντικαθιστά το άρθρο 22 του ν. 4683/20 δίνεται παράταση των συμβάσεων μεταξύ ΕΟΠΥΥ και παρόχων συγκεκριμένων κατηγοριών.

Η παράταση των συμβάσεων γίνεται με τους ίδιους όρους αναδρομικά από την ημερομηνία λήξης τους και μέχρι την 10η  Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους 2020, στις παρακάτω κατηγορίες:

– Υγειονομικό υλικό

– Πρόσθετη (ακουστικά, ορθοπεδικά και αναπνευστικές συσκευές)

 – Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής

 – Οπτικά

 – Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης.

Σε ανακοίνωση του οργανισμού τονίζεται ότι η τροπολογία θεωρήθηκε απαραίτητη καθώς κατά το χρονικό διάστημα έξαρσης του κοροναϊού COVID-19 έληξε η ισχύς των συμβάσεων με ορισμένους παρόχους του ΕΟΠΥΥ. Ωστόσο,  δεν υπήρχε η προβλεπόμενη δυνατότητα συμβατικής παράτασης για ένα ακόμα έτος, εξαιτίας των εξαιρετικών και έκτακτων συνθηκών.

Από την πλευρά του οργανισμού αναγνωρίζεται η προσφορά τους:  «Οι πάροχοι εξακολουθούσαν έκτοτε να παρέχουν τις υπηρεσίες τους αδιαλείπτως στους ασφαλισμένους, με συνέπεια η κάλυψη της δαπάνης για τις υπηρεσίες αυτές να καθίσταται υποχρεωτική για τον ΕΟΠΥΥ, καθώς αντιστοιχεί σε αληθώς παρασχεθείσες υπηρεσίες».

Με την εν λόγω ρύθμιση παρατείνεται αυτοδίκαια με τους ίδιους όρους η ισχύς των συμβάσεων παρόχων του ΕΟΠΥΥ που λήγουν εντός τριμήνου από τη δημοσίευσή του παρόντος και για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία της λήξης τους και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 10ης Οκτωβρίου 2020.

πηγή: virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*