Πόσοι ασθενείς έχουν λάβει ακριβά φάρμακα από ιδιωτικά φαρμακεία

Σε ορθή πορεία έχει τεθεί η διαδικασία παραλαβής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία.  Συνολικά, εκτιμάται από την έναρξη εφαρμογής της διαδικασίας την 1η Απριλίου έως και τις 29 Μαΐου έχουν υποβληθεί συνολικά 1387 αιτήματα από 753 ασφαλισμένους.

Από τον ΕΟΠΥΥ διαβεβαιώνεται ότι από τα προαναφερόμενα αιτήματα, 984 έχουν ήδη ολοκληρωθεί με τελική εκτέλεση των συνταγών από τα ιδιωτικά φαρμακεία και παραλαβή των φαρμάκων από τους ασφαλισμένους.

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα αιτήματα, επισημαίνεται από τον οργανισμό ότι είναι σε διαδικασία αποστολής από τις φαρμακευτικές εταιρείες προς τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Σημειώνεται ότι 275 αιτήματα δεν πληρούσαν τα κριτήρια χορήγησης και έχουν απορριφθεί από τους ελεγκτές του ΕΟΠΥΥ.

πηγή: virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*