Στα 113 εκατ. ευρώ τα κέρδη α’ τριμήνου της Generali

Οι παρενέργειες του κορωνοϊού αποτυπώθηκαν στις απώλειες 655 εκατ. ευρώ στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του ιταλικού ομίλου

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Στα 113 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη α’ τριμήνου της Generali, έναντι κερδών 744 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ο ιταλικός ασφαλιστικός όμιλος παρέμεινε στο «μαύρο», παρά την πανδημία του κορωνοϊού, οι παρενέργειες της οποίας αποτυπώθηκαν πιο ευκρινώς στις ζημίες ύψους 655 εκατ. ευρώ που εμφάνισε στο επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο.

Τα καθαρά κέρδη ενσωματώνουν και μη λειτουργικές δαπάνες ύψους 100 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία του Ειδικού Διεθνούς Ταμείου που σύστησε ο όμιλος για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα για να εκτιμηθούν οι συνέπειες στον διεθνή ασφαλιστικό κλάδο, ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής της Generali Cristiano Borean υπογράμμισε ότι το μοντέλο λειτουργίας του ομίλου διασφαλίζει την επιχειρηματική του συνέχεια. «Αυτό οφείλεται και στην συνεχώς αυξανόμενη ψηφιοποίηση των διαδικασιών και των προϊόντων μας καθώς και τα πολύ-καναλικά δίκτυα διανομής που αξιοποιούνται από ένα διεθνές δίκτυο πρακτόρων».

Το λειτουργικό αποτέλεσμα της Generaliανήλθε στα 1,45 δις. ευρώ χάρη στην συνεισφορά των κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων και Διαχείρισης Ενεργητικού που περιλαμβάνουν τις πρόσφατες εξαγορές, καθώς και από την εταιρεία holdingκαι τους λοιπούς κλάδους δραστηριότητας.

Η τεχνική κερδοφορία του κλάδου περιουσίας-ατυχημάτων βελτιώθηκε, με τον συνδυασμένο δείκτη να διαμορφώνεται στο 89,5%, ενώ και η κερδοφορία των νέων συμβολαίων ζωής παρέμεινε υψηλή. Ανοδικά κινήθηκαν και τα έσοδα από το Asset Management. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα διαμορφώθηκαν στα 19,2 δις. δολάρια, με θετική συνεισφορά από τον κλάδο γενικών ασφαλίσεων. Στον κλάδο ζωής, οι καθαρές εισροές μειώθηκαν κατά 25% στα 3,1 δις ευρώ και οι τεχνικές προβλέψεις ανήλθαν στα 363,4 δις. ευρώ, εξαιτίας των επιδόσεων των χρηματαγορών.

«Το πρώτο τρίμηνο του έτους έδειξε καλές λειτουργικές επιδόσεις και επιβεβαίωσε την εύρωστη κεφαλαιακή θέση του ομίλου. Τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν από απομειώσεις συνδεόμενες με την πορεία των αγορών ως αποτέλεσμα της πανδημίας», πρόσθεσε ο κ. Borean.H Generali σημειώνει επίσης ότι, από λειτουργικής πλευράς, οι μακροοικονομικές επιπτώσεις του Covid-19 θα επηρεάσουν την εξέλιξη διάφορων γραμμών δραστηριότητας και δη τις ταξιδιωτικές ασφαλίσεις. «Επαναλαμβανόμενα χρηματοοικονομικά έσοδα (από μερίσματα, ενοίκια και προμήθειες μεταξύ άλλων) επίσης θα επηρεαστούν αρνητικά. Όσον αφορά στις αξιώσεις, είναι δύσκολο στην παρούσα φάση να δοθεί συγκεκριμένη κατεύθυνση για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού. Σε γενικές γραμμές όμως, η Generaliμπορεί να βασίζεται σε ένα ισορροπημένο μείγμα δραστηριοτήτων και ισχυρούς γενικούς όρους συμβολαίων».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*