Εθνική Ασφαλιστική, επιγραφή στην είσοδο του κτιρίου

H εγκύκλιος της Εθνικής Ασφαλιστικής για την κάλυψη της εξέτασης για SARS-COV2

Η Εθνική Ασφαλιστική έπειτα από την σχετική απόφαση του ΕΟΔΥ και του υπ. Υγείας  περί υποχρεωτικής εξέτασης στα πλαίσια του προεγχειρητικού ελέγχου ασθενών, αποφάσισε να καλύψει την εξέταση ανίχνευσης κορονοϊού SARS-COV2 για ασφαλισμένους της.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της εταιρίας προς το δίκτυο των συνεργατών της σε περίπτωση εισαγωγής ασφαλισμένου στην εταιρία  σε νοσοκομείο για προγραμματισμένη επέμβαση θα καλύπτεται η  εξέταση ανίχνευσης κορονοϊού SARS-COV2 μέσω εγγυητικής επιστολής στο πλαίσιο του προεγχειρητικού ελέγχου υπό την προϋπόθεση οτι η νοσηλεία καλύπτεται σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου.”

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος: “σε  κάθε περίπτωση εισαγωγής σε νοσοκομείο εφόσον κριθεί ιατρικώς αναγκαία  η εξέταση για τον Covid-19 θα καλύπτεται μαι με τα υπόλοιπα αναγνωρισθέντα έξοδα νοσηλείας”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*