Προσεχώς τα προγράμματα ΕΙΑΣ και σε φυσική τάξη με αυστηρούς κανόνες υγιεινής

Την επάνοδο των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων και σε περιβάλλον φυσικής τάξης προαναγγέλλει το ΕΙΑΣ,ενημερώνοντας ότι θα τηρηθούν αυστηροί κανόνες υγιεινής.

Ενδεικτικά, θα πραγματοποιείται τακτικά σαρωτική απολύμανση γραμμικού καπνισμού των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, ενώ θα παρέχονται στους εκπαιδευόμενους μάσκες και αντισηπτικά διαλύματα.

Ειδικότερα:

Σας ενημερώνομε ότι το Ινστιτούτο μας επαναφέρει, από την προσεχή Δευτέρα, 18 Μαΐου, τη διεξαγωγή του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος  και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, πλέον της ταυτόχρονης και παράλληλης διεξαγωγής του σε περιβάλλον ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar και e-learning, κατά περίπτωση θεματικής ενότητάς του.

Πρώτιστο μέλημα του Ινστιτούτου μας αποτελεί η εξασφάλιση άριστων δυνατοτήτων ευέλικτης και αποδοτικής παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού μας Προγράμματος, σε συνθήκες προστασίας και διαφύλαξης της υγείας του εκπαιδευτικού μας κοινού και, σε επίρρωση αυτού το Ινστιτούτο μας θα εξακολουθεί να παρέχει στο εκπαιδευτικό του κοινό πλήρεις δυνατότητες επιλογής του τρόπου παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος, τόσο σε περιβάλλον φυσικής τάξης όσο και σε περιβάλλον ψηφιακής εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, το Ινστιτούτο μας λαμβάνει συστηματικά μέτρα υγειονομικής προστασίας και διαφύλαξης της υγείας όσων σπουδαστών του θα παρακολουθήσουν το Εκπαιδευτικό του Πρόγραμμα σε περιβάλλον φυσικής τάξης, ενδεικτικά των σπουδαστών του που το παρακολουθούν σε πλαίσιο ΛΑΕΚ, κατά τις ακόλουθες πρωτοβουλίες διασφάλισης των πλέον δόκιμων συνθηκών προστασίας τους:

α. Τακτική, εβδομαδιαία, σαρωτική απολύμανση γραμμικού καπνισμού των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεών του, καθώς και των αύλειων και κοινοχρήστων χώρων του.

β. Αυξημένη και συστηματική ημερήσια καθαριότητα και υγιεινή, ομοίως των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεών του, αλλά και των αύλειων και κοινοχρήστων χώρων του.

γ. Παροχή  υγειονομικής «μάσκας» προσώπου, μίας χρήσεως, προς το εκπαιδευτικό του κοινό.

δ. Άμεση πρόσβαση των σπουδαστών του σε αντισηπτικά διαλύματα, σε κάθε σημείο των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεών του, των αύλειων και κοινοχρήστων χώρων του.

ε. Τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας που προτείνουν  οι συνεργαζόμενοι με το Ινστιτούτο μας ιατροί εργασίας, κατά τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Ευχαριστούμε πολύ τις Εταιρείες και τους Φορείς της αγοράς μας, τα στελέχη και τους εκπαιδευομένους μας, διοικητικούς συναδέλφους και Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, για την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες του Ινστιτούτου μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*