Αλλαγές στα πρόσημα των Ασφαλιστικών Πιστώσεων

της Ελενας Ερμείδου

Αναθεώρησε σήμερα 27 Μαρτίου 2020 η Moody’s” την χρηματοοικονομική ισχύ και το αξιόχρεο για πέντε ασφαλιστικές πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένου των Atradius Credito y Caucion S.A. (ACyC, A2 αρντηικό) και των άλλων κύριων μονάδων Atradius N.V. (Atradius), Compagnie Francaise d’Assurance. Την Coface, A2 αρνητικό, την  Euler Hermes SA σε Aa3 σταθερό, την Clal Credit Insurance A3 αρνητικό και BSSCH η ασφαλιστική πιστώσεων του σε A3 σταθερό.

Οι προοπτικές για την ACyC και τις άλλες μονάδες Atradius, Coface και Clal άλλαξαν σε αρνητικές από σταθερές. Οι προοπτικές παραμένουν σταθερές για την Euler Hermes και την ICIC.

Η παγκόσμια εξάπλωση των κορωνοϊού έχει οδηγήσει στην επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών, σε πτώση τις τιμές πετρελαίου και σε μεγάλες αναταραχές στην αγορά των χρηματοπιστωτικών αγορών, δημιουργώντας ένα άνευ προηγουμένουν πιστωτικό σοκ σε πολλούς τομείς σε όλο τον κόσμο.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στις οποίες οι ασφαλιστές πιστώσεων έχουν σημαντική έκθεση, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στο σημερινό περιβάλλον, ενώ πολλοί βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της αφερεγγυότητας από μία παρατεταμένη διακοπή της επιχειρησιακής τους λειτουργίας, απουσίας αποτελεσματικής κυβερνητικής υποστήριξης.

Μέσω της ασφάλισης  των εμπορικών εισπράξεων οι ασφαλιστές πιστώσεων έχουν σημαντική έκθεση στις συνεχιζόμενες  επιχειρηματικές διαταραχές και στις μεταβολές των χρηματαγορών Λόγω της πολύ υψηλής τους μόχλευσης, η κερδοφορία και η κεφαλαιοποίηση των ασφαλιστών πιστώσεων είναι ευαίσθητη, ενώ ο παγκόσμιος αντίκτυπος του κορωνοϊόύ περιορίζει την ικανότητα για γεωγραφική διαφοροποίηση που μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες.

Η αβεβαιότητα θα παραμείνει για αρκετούς μήνες όσον αφορά το χρόνο που θα χρειαστεί για να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού και μετά για να δούμε πώς οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά θα αντιμετωπίσουν τις οικονομικές απώλειες που προκύπτουν.

Επιπλέον, οι ασφαλιστές πιστώσεων διατήρησαν το συντηρητικό underwriting το 2019, ως απάντηση στην ανάπτυξη.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*