Στο “μικροσκόπιο” οι γεωργικές ασφαλίσεις

Με στόχο την αναμόρφωση και τον πλήρη εκσυγχρονισμό του συστήματος γεωργικών ασφαλίσεων, συστήνεται ομάδα εργασίας, με πρωτοβουλία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδα.

Σχετική υπουργική απόφαση ορίζει ότι η ομάδα εργασίας που θα συσταθεί, θα έχει ως έργο την μελέτη του θεσμικού πλαισίου των γεωργικών ασφαλίσεων.

Η ομάδα, μετά την σχετική μελέτη θα υποβάλει στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προτάσεις γνωμοδοτικού χαρακτήρα και παράλληλα να συντάξει πόρισμα, στο οποίο θα περιγράφονται τα θέματα που επεξεργάστηκε, καθώς και οι λύσεις που προτείνει να υιοθετηθούν από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς που συμμετέχουν στην ομάδα.

Το έργο της ομάδας

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της, τα μέλη της ομάδας θα μελετήσουν τη διαχρονική εξέλιξη του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των γεωργικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ θα αναλύσει τα ιστορικά δεδομένα καταστροφών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των αντίστοιχων πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ΕΛΓΑ.

Τέλος, η ομάδα εργασίας θα διερευνήσει πιθανούς εναλλακτικούς τρόπους αποζημίωσης καταστροφών.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*