Ι. Αιλιανού, Interlife: Τα ομαδικά ασφαλιστήρια έχουν και ρόλο κοινωνικό

Οι ομαδικές ασφαλίσεις είναι ένας νέος, σχετικά, θεσμός για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, ο οποίος μετρά, ουσιαστικά, λίγες δεκαετίες ευρείας αποδοχής και ανάπτυξης.

Ρεπορτάζ: Έλενα Ερμείδου

Τα προγράμματα των ομαδικών ασφαλίσεων, τα οποία από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του ’60 τέθηκαν σε εφαρμογή σε διάφορες επιχειρήσεις που δρούσαν και αναπτύσσονταν σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, γρήγορα αποδείχθηκαν ότι είναι ένα ισχυρό και αποτελεσματικό κίνητρο για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την προσέλκυση νέων, δυναμικών στελεχών από τις επιχειρήσεις, αναφέρει στο iw η διευθύντρια Υγείας και Προσωπικών Ατυχημάτων της Interlife ΑΑΕΓΑ, Ιφιγένεια Αιλιανού.

Η τελευταία συμπληρώνει ότι οι ομαδικές ασφαλίσεις, σήμερα, στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, της ανασφάλειας και της διαρκούς υποβάθμισης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, αναδεικνύονται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των σύγχρονων εταιρειών που στοχεύουν στη δημιουργία ενός ικανοποιημένου και αποδοτικού ανθρώπινου δυναμικού. Τα οφέλη δε που προσφέρουν είναι τόσο σημαντικά που ξεπερνούν τα όρια της εταιρείας και του εργαζομένου και αγγίζουν το σύνολο της κοινωνίας.

Οι ομαδικές ασφαλίσεις μπορούν να διαδραματίσουν έναν πολύ σημαντικό κοινωνικό ρόλο, δεδομένης της σημερινής κοινωνικής και οικονομικής δομής της χώρας μας. Αφενός μεν καλούνται να καλύψουν τα κενά που αφήνει η κοινωνική ασφάλιση στην περίθαλψη των εργαζομένων, να αποκαταστήσουν την αξιοπρέπειά τους και να ανυψώσουν το ηθικό τους, αφετέρου δε εξυπηρετούν ταυτόχρονα και άμεσα έναν κοινωνικό σκοπό, γιατί συνδέονται με τον σημαντικότερο συντελεστή επιτυχίας της επιχειρηματικής δράσης, τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο και κατ’ επέκταση την κοινωνία.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις, σήμερα, επιδίδονται σε έναν αγώνα επικράτησης και υπεροχής, προκειμένου να διατηρηθούν στο προσκήνιο του επιχειρηματικού κλάδου τους, εξηγεί η κ. Αιλιανού, συνεπώς απαραίτητο εφόδιο στη συνεχή και σκληρή πραγματικότητα είναι η εύρεση και διατήρηση κάποιου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Στην επιδίωξη του ιδανικού αποτελέσματος σημαντικότατη αξία καταλαμβάνει η κουλτούρα μιας εταιρείας, η οποία όταν, εκτός των άλλων, είναι συνδεδεμένη με την απόφασή της για ασφάλιση των εργαζομένων της με κάποιο πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης, αυτόματα διαφοροποιείται από αντίστοιχες επιχειρήσεις στην αγορά εργασίας.

Κατανοούν απόλυτα οι επιχειρήσεις πως ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης σημαίνει ικανοποίηση των εργαζομένων, ενώ για την ίδια την επιχείρηση σημαίνει καλύτερο εργασιακό κλίμα και, κατά συνέπεια, αυξημένη αφοσίωση και παραγωγικότητα.

Πλέον, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται πως ο συνδυασμός αποδοχών με έξτρα παροχές αποτελεί τον καλύτερο τρόπο προσέλκυσης, αλλά και διατήρησης, των ικανών στελεχών και υπαλλήλων.

Σημειώνει, επίσης, πως στις ομαδικές ασφαλίσεις τα ασφαλιστικά προϊόντα δεν είναι τυποποιημένα, όπως συμβαίνει με τις ατομικές ασφαλίσεις, και δεν προσφέρονται πάντα τα ίδια σε όλες τις ασφαλιζόμενες ομάδες, διευκρινίζοντας πως ένα ομαδικό ασφαλιστήριο δημιουργείται πάντα ειδικά για τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης/ομάδας.

Στον κλάδο ομαδικών ασφαλίσεων ζωής & υγείας, τα ασφαλιστικά προϊόντα χωρίζονται σε ασφαλίσεις ζωής και σε συμπληρωματικές καλύψεις διαφόρων κινδύνων, στις οποίες συνήθως παρέχονται καλύψεις για τη νοσοκομειακή ή εξωνοσοκομειακή περίθαλψη του εργαζομένου ή για την κάλυψη της απώλειας εισοδήματος λόγω ανικανότητας για εργασία.

Όμως, η ευρεία αποδοχή και ανάπτυξη των ομαδικών ασφαλίσεων αποτυπώνεται και στην εξειδικευμένη Έρευνα της ΕΑΕΕ για τις Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας έτους 2018, από όπου προκύπτει ότι στις ασφαλίσεις ζωής & υγείας το ποσό των 539 εκατ. ευρώ αφορά στην παραγωγή των ομαδικών ασφαλίσεων.

Παράλληλα, από την έρευνα αυτή προκύπτει πως ο κύριος όγκος εργασιών στις ομαδικές ασφαλίσεις προέρχεται από τις άμεσες πωλήσεις, ενώ σε σχέση με το 2017 αυξήθηκε η αναλογία άμεσων πωλήσεων και μειώθηκε αυτή της συνεργασίας με τις τράπεζες (bancassurance).

 

 

 

 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Interlife Ασφαλιστική προωθεί την ανάπτυξη πωλήσεων των ομαδικών ασφαλίσεων μέσω του δικτύου των περισσότερων από 2.800 πιστοποιημένων διαμεσολαβητών-συνεργατών.

Μάλιστα, με την πολυετή τεχνογνωσία της έχει τη δυνατότητα και την ευελιξία να σχεδιάζει και να διαμορφώνει ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης.

Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλειφθεί πως, με βάση την τρέχουσα νομοθεσία Ν. 4172/2013, εξαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα των επιχειρήσεων τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του προσωπικού του ή για την κάλυψη κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*