Οι αποφάσεις από τις εργασίες της Ελλαδο-Κυπριακής Επιτροπής LIMRA

Ολοκληρώθηκε η τακτική συνάντηση της Ελλαδο-Κυπριακής Επιτροπής της LIMRA, με Φιλοξενούσα Εταιρία την Εθνική Ασφαλιστική, κατά τη διάρκεια της οποίας θίχτηκαν θέματα που οδήγησαν στη λήψη άμεσων αποφάσεων και ενεργειών από την πλευρά της Ελληνο-Κυπριακής Επιτροπής για τον κλάδο των ασφαλιστικών εταιρειών.

Αρχικά, τονίστηκε ο αντίκτυπος  των εκπαιδευτικών ημερίδων της LIMRA, σε Κύπρο και Ελλάδα με εισηγητή τον  κ. Nick Wilson , και επισημάνθηκε η ανταπόκριση που είχαν, ειδικά στους νέους Managers, με αποτέλεσμα να προταθεί η καθιέρωση τους κάθε 2 χρόνια. Ο κ. Μανώλης Κυριάκου, LIMRA Senior Regional Executive LIMRA & LOMA, ενημερώνοντας για τα θέματα της LIMRA, ανάφερε πως η Ελλάδα και η Κύπρος θα  υπάγονται πλέον απευθείας στην έδρα της LIMRA, στις ΗΠΑ, γεγονός που φαίνεται να οδηγήσει σε περαιτέρω ωφελήματα για τις εταιρείες μέλη, καθώς και στην ενίσχυση των σχέσεων LIMRA-LOMA. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε πως κάθε εταιρεία που θα αναλαμβάνει τη φιλοξενία της συνεδρίασης της Ελλαδο-Κυπριακής Επιτροπής LIMRA, θα είναι υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών και την προβολή των εργασιών της Επιτροπής με την βοήθεια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Δημοσίων σχέσεων.

Τέλος, έχοντας ως θεματική το Πανελλήνιο Συνέδριο του 2020, υποστηρίχθηκαν δύο απόψεις. Η μία τασσόταν υπέρ της αλλαγής του χαρακτήρα του σε συνεδριακό και η δεύτερη στη διατήρηση του ισχύοντος χαρακτήρα βραβεύσεων. Το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς και η στρατηγική του συνεδρίου  θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρία, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2020, στην Κύπρο, με Φιλοξενούσα Εταιρία την Universal Life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*