Στ. Καραγρηγορίου, Εθνική Ασφαλιστική: Στρατηγικός ο ρόλος του σύγχρονου CFΟ

O σύγχρονος CFO δεν περιορίζεται πλέον στα καθήκοντα ενός οικονομικού διευθυντή. Αποτελεί έναν στρατηγικό «παίκτη» στη «σκακιέρα» κάθε εταιρείας που μπορεί, και έχει χρέος, να παρατηρεί τις τάσεις, να εντοπίζει ευκαιρίες και να προτείνει λύσεις.

Την πολυπλοκότητα αυτής της θέσης τη γνωρίζει καλά ο κ. Σταύρος Καραγρηγορίου, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Εθνικής Ασφαλιστικής, όπως πολύ καλά γνωρίζει και τις προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο κλάδος, αλλά και τις στρατηγικές που συντελούν στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Όπως αναφέρει ο κ. Καραγρηγορίου, ο CFO θα πρέπει να αποτελεί μια αντικειμενική φωνή στη διοικητική ομάδα της επιχείρησης και να χρησιμοποιεί κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο το πλεονέκτημα που του προσφέρει η ευρεία οπτική της θέσης του.

iw? Ποιος είναι ο ρόλος του σύγχρονου CFO σε μια ασφαλιστική;

απ. Σε μια ασφαλιστική επιχείρηση, ο ρόλος του CFO ήταν πάντοτε νευραλγικός και παράλληλα πολυδιάστατος. Η κάθε εποχή είχε τις δικές της προκλήσεις και απαιτούσε από τον ρόλο του CFO να μετασχηματίζεται συνεχώς προκειμένου να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις εκάστοτε προκλήσεις.

Παραδοσιακά, οι τομείς ευθύνης των CFO σε μια ασφαλιστική επιχείρηση αφορούσαν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και των εποπτικών αναφορών, την κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου και την παρακολούθηση της εφαρμογής του, τη διαχείριση των επενδύσεων και των λειτουργικών δαπανών και τον φορολογικό σχεδιασμό.

Παρόλο που τα παραπάνω στοιχεία είναι θεμελιώδη για τη χρηματοοικονομική υγεία της επιχείρησης, το σημερινό επιχειρηματικό τοπίο απαιτεί από έναν CFO πολύ περισσότερα στοιχεία για τη σύνθεση της μεγάλης εικόνας. Ειδικά στον κλάδο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπου οι νέες κανονιστικές απαιτήσεις και οι συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών αποτελούν τις σημαντικότερες ανησυχίες, ο CFO πρέπει να διαδραματίζει έναν πιο στρατηγικό ρόλο προκειμένου να προσδίδει αξία τόσο στους μετόχους της επιχείρησης όσο και στους ασφαλισμένους της.

Για να πετύχει στον ρόλο του αυτό, ο σύγχρονος CFO κινείται στους ακόλουθους άξονες:

 • Υπερβαίνει τον ρόλο του οικονομικού διευθυντή και αποτελεί στρατηγικό σύμβουλο της επιχείρησης, αναγνωρίζοντας ευκαιρίες για επέκταση και κερδοφορία και δρομολογώντας τις αποφάσεις αποτελεσματικά, σε συνεργασία με την υπόλοιπη διοικητική ομάδα της επιχείρησης.
 • Επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα δεδομένα προς όφελος της επιχείρησης, επιμετρά αποτελεσματικά την απόδοσή της, σχεδιάζει και εφαρμόζει ενέργειες για τη βελτίωσή της.
 • Ενστερνίζεται τις νέες τεχνολογίες και αποτελεί βασικό συντελεστή στην υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της.

Τα παραπάνω θα πρέπει να συνδυάζονται αρμονικά με την άσκηση ηγεσίας, που ως στόχο θα έχει τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος στο οποίο τόσο οι μέτοχοι όσο και οι εργαζόμενοι της ασφαλιστικής επιχείρησης κατανοούν το όραμά της και συμβάλλουν από κοινού στην επίτευξη των στόχων της.

 iw? Οι διευρυμένες αρμοδιότητές του επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις στρατηγικές μιας εταιρείας;

 απ. Ο σύγχρονος CFO οφείλει να κοιτάζει πέρα από τα σύνορα της οικονομικής λειτουργίας και να ενεργεί ως στρατηγικός εταίρος (business partner) όλων των επιχειρησιακών μονάδων, διασφαλίζοντας την ευθυγράμμιση όλων των μερών προς την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Παράλληλα, ο CFO συνδράμει τον CΕO ως στρατηγικός σύμβουλός του, παρέχοντας ουσιαστικές γνώσεις και συμβουλές σχετικά με τα πιθανά αποτελέσματα προοπτικών επιχειρηματικών σεναρίων και τις ευκαιρίες ανάπτυξης κάθε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Ο CFO που θα επιτύχει να αποτελέσει καταλύτη στη διαδικασία επεξεργασίας, ανάλυσης και αξιοποίησης των απαιτούμενων δεδομένων θα έχει νευραλγική θέση στον σχεδιασμό της στρατηγικής της ασφαλιστικής επιχείρησης, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες, που μπορούν να επηρεάσουν τη μελλοντική της κατεύθυνση.

Ως βασικός υπεύθυνος για την κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου, μεριμνά για την αποτελεσματική επικοινωνία του σε όλες τις μονάδες της επιχειρηματικής λειτουργίας και διασφαλίζει ότι αυτό δεν περιορίζεται στα στενά όρια προϋπολογισμού, αλλά αποτελεί ουσιαστικά το μέσο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της ασφαλιστικής επιχείρησης και το εργαλείο με το οποίο εντοπίζονται επιχειρηματικές ευκαιρίες, καθορίζονται οι βασικοί άξονες της στρατηγικής της επιχείρησης και προωθείται η υλοποίησή τους.

Τέλος, ο CFO θα πρέπει να αποτελεί μια αντικειμενική φωνή στη διοικητική ομάδα της επιχείρησης και να χρησιμοποιεί κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο το πλεονέκτημα που του προσφέρει η ευρεία οπτική της θέσης του και η δυνατότητα σύνθεσης, αποκωδικοποίησης και κατανόησης της μεγάλης εικόνας, προκειμένου να αποτελέσει μοχλό για την υλοποίηση του οράματος και των στόχων της επιχείρησης.

 iw? Ποιο είναι, σύμφωνα με τη δική σας στρατηγική, το επιδιωκόμενο μοντέλο λειτουργίας της εταιρείας σας;

απ. Η ερώτησή σας αυτή μου φέρνει στο μυαλό μια συζήτηση που είχα με έναν συνάδελφό σας όταν είχα μόλις αναλάβει καθήκοντα CFO στην Εθνική Ασφαλιστική. Όταν τέθηκε το θέμα των παραγωγικών αποτελεσμάτων, του εξέφρασα την άποψη ότι η αύξηση της παραγωγής χωρίς επαρκή κερδοφορία και αλόγιστα υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις δεν πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για καμία ασφαλιστική επιχείρηση. Περιττό να σας πω ότι η δήλωσή μου αυτή ξάφνιασε τον συνομιλητή μου, καθώς η αύξηση της παραγωγής αποτελούσε για χρόνια τον υπέρτατο στόχο των ασφαλιστικών εταιρειών, επομένως οποιαδήποτε παρεκκλίνουσα άποψη ήταν σχεδόν αιρετική.

Στην πραγματικότητα, τόσο η αύξηση της παραγωγής όσο και η αύξηση της οργανικής κερδοφορίας αποτελούν σημαντικούς στόχους για κάθε ασφαλιστική επιχείρηση. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι δύο αυτοί στόχοι λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Συνεπώς, το ζητούμενο για τη διοικητική ομάδα είναι η αναζήτηση και ο σχεδιασμός της βέλτιστης στρατηγικής, που αποσκοπεί αφενός στον εντοπισμό των τομέων στους οποίους θα πρέπει να εστιάσει η παραγωγή και αφετέρου στις περιοχές στις οποίες θα επιδιωχθεί η αύξηση της οργανικής κερδοφορίας, ώστε να επιτυγχάνεται μεγιστοποίηση και των δύο στόχων.

Στρατηγική μας επομένως παραμένει, πρωτίστως, η υγιής κεφαλαιακή βάση και η περαιτέρω ενδυνάμωσή της, η επίτευξη σταθερής οργανικής κερδοφορίας καθώς και η διατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά, με ορθολογική ανάπτυξη της παραγωγής και ενίσχυση του μεριδίου αγοράς σε συγκεκριμένους κλάδους.

iw? Σε ένα οικονομικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση πόσο εύκολα μπορεί να εξασφαλιστεί και πόσο σημαντική είναι για μια εταιρεία;

 απ. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας, και ειδικότερα οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, είναι παγκοσμίως ένας από τους παλαιότερους κλάδους, με ισχυρή παράδοση σε αναλυτικά στοιχεία, των οποίων ωστόσο η αξιοποίηση συχνά περιοριζόταν από την ύπαρξη οργανικών σιλό και την έλλειψη κατάλληλων τεχνολογιών αξιοποίησής τους.

Η ωρίμανση και η απλοποίηση του τρόπου λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών τεχνολογιών –ευρέως γνωστών και ως FinTech– παρέχει πλέον νέες δυνατότητες στον CFO και την υπόλοιπη διοικητική ομάδα να κατανοήσουν πολύ καλύτερα την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης.

Νέες τεχνολογίες, όπως τα μεγάλα δεδομένα (Big Data), τα προγνωστικά αναλύσεων, η αυτοματοποίηση ρομποτικών διαδικασιών (RPA), η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και άλλες, είναι πλέον καθοριστικής σημασίας ως προς τη λήψη επαρκώς ενημερωμένων επιχειρηματικών αποφάσεων. Η ψηφιοποίηση στον ασφαλιστικό κλάδο θα επιτρέψει στον CFO να διενεργεί πολλαπλά σενάρια, με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της κατανομής των επενδυμένων κεφαλαίων, την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η επιχείρηση, τη βελτιστοποίηση της τιμολόγησης των προϊόντων, τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων, ακρίβεια και μεγαλύτερη διαφάνεια, βελτιωμένες προβλέψεις και, γενικότερα, τη λήψη ορθολογικών επιχειρηματικών αποφάσεων.

Η αποτελεσματικότητα, ωστόσο, των νέων τεχνολογιών εξαρτάται άμεσα από τη διαθεσιμότητα, αξιοπιστία και επάρκεια των πληροφοριακών δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, ο CFO καλείται να εμπλακεί πλήρως στη διακυβέρνηση των δεδομένων και να αποκτήσει την ιδιοκτησία των δεδομένων που επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και τη χρηματοοικονομική απόδοση της επιχείρησης.

Η διασπορά πληροφοριακών συστημάτων και ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθιστούν δυσχερές το εγχείρημα της συγκέντρωσης της πληροφορίας και της χρήσης της για εξαγωγή ποιοτικών συμπερασμάτων. Εντούτοις, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι τα παραπάνω αποτελούν μια πραγματικότητα για αρκετές εγχώριες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και θα εξακολουθήσουν να ισχύουν σε έναν βαθμό.

Για να επιτευχθεί επομένως ο στόχος της έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης, είναι απαραίτητη η θέσπιση διαδικασιών και δικλίδων ελέγχου, που θα διατρέχουν όλες τις επιχειρησιακές μονάδες της ασφαλιστικής επιχείρησης και θα διασφαλίζουν ότι όλα τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία συλλέγονται εγκαίρως, επεξεργάζονται και συναθροίζονται με τα λοιπά ποσοτικά ή και ποιοτικά στοιχεία χωρίς να αλλοιώνονται.

Ένα ισχυρό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο υποστηρίζεται από όλες τις γραμμές άμυνας της ασφαλιστικής επιχείρησης (κλάδοι και πωλήσεις, υποστηρικτικές μονάδες, βασικές λειτουργίες του πλαισίου της Φερεγγυότητας ΙΙ) αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των στοιχείων.

Ο CFO έχει καταλυτικό ρόλο στην υλοποίησή του και θα πρέπει, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες επιχειρησιακές μονάδες, να διασφαλίζει την ομαλή υλοποίησή του, αλλά και τη δυναμική προσαρμογή του στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της επιχείρησης.

Στο σύγχρονο τοπίο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, η εγκυρότητα δεν αποτελεί παρά ένα μόνο κομμάτι της συνολικής εικόνας. Μια πληροφορία η οποία δεν γίνεται διαθέσιμη άμεσα και η επεξεργασία και η αναφορά της στη Διοίκηση και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη λαμβάνει χώρα με καθυστέρηση, είναι άνευ αξίας και ξεπερασμένη.

Συνεπώς, οι διαδικασίες της ασφαλιστικής επιχείρησης θα πρέπει να είναι δομημένες κατά τρόπο που να διασφαλίζουν την άμεση συλλογή, επεξεργασία και αναφορά της πληροφόρησης. Η τεχνολογία διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο, με το κρίσιμο στοίχημα να αποτελεί η ομογενοποίηση και η συμβατότητα των συστημάτων, η μεταξύ τους αποτελεσματική επικοινωνία, καθώς και ο κατά το δυνατόν περιορισμός της διασποράς τους.

Ο σημαντικότερος παράγοντας όμως είναι η αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μονάδων της ασφαλιστικής επιχείρησης, που αποτελεί το βασικό στοίχημα για τον CFO και την υπόλοιπη διοικητική ομάδα.

 iw? Ψηφιακός μετασχηματισμός, data governance: Πώς βοηθά τους οικονομικούς διευθυντές ως εργαλείο η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών;

απ. Είναι ευρέως αντιληπτό, ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν γίνει βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας τόσο σε επίπεδο καταναλωτή όσο και σε επίπεδο επιχείρησης. Ωστόσο, όταν γίνεται λόγος για ψηφιακό μετασχηματισμό, δεν θα πρέπει να τον συγχέουμε με την ψηφιοποίηση της επιχείρησης.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι αρκετά πιο σύνθετη έννοια. Δεν αρκεί απλά μια επιχείρηση να επενδύει σε νέες τεχνολογίες, θα πρέπει να μάθει να τις αξιοποιεί. Ουσιαστικά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των διαδικασιών μιας επιχείρησης: από τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ μέχρι τις υποστηρικτικές λειτουργίες.

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν στον βέλτιστο βαθμό και οι επιχειρησιακές μονάδες στις οποίες μπορούν να προσδώσουν τη μέγιστη δυνατή αξία είναι καθοριστικής σημασίας για τη σύγχρονη εταιρική ηγεσία και μια τεχνολογικά ευφυή επιχείρηση.

Ο σύγχρονος CFO οφείλει να αναγνωρίσει ότι η καινοτομία, η δημιουργική σκέψη και η λελογισμένη ανάληψη κινδύνων θα αποτελέσουν τους καθοριστικούς παράγοντες στη μετάβαση της επιχείρησής τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ακόμη και τα πλέον εξελιγμένα πληροφοριακά συστήματα, για να προσδώσουν αξία στους χρήστες τους, ανεξαρτήτως της επιχειρησιακής μονάδας από την οποία προέρχονται, πρωτίστως χρειάζεται να τροφοδοτηθούν με δεδομένα υψηλής αξιοπιστίας και ποιότητας.

Η διασφάλιση συνεκτικών και αξιόπιστων συνόλων δεδομένων θα πρέπει να αποτελεί στόχο ύψιστης προτεραιότητας για κάθε επιχείρηση που επιδιώκει τη βέλτιστη δυνατή αξιολόγηση της απόδοσής της και τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων διαχείρισης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, απαιτείται μια σωστά σχεδιασμένη στρατηγική διακυβέρνησης των δεδομένων (data governance).

Γενικά, ως διακυβέρνηση δεδομένων θα μπορούσαμε να ορίσουμε τη στρατηγική που υιοθετεί μια επιχείρηση προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα πληροφοριακά δεδομένα που κατέχει πληρούν τα κριτήρια της διαθεσιμότητας, χρηστικότητας, ακεραιότητας και ασφάλειας.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου ένας CFO (αλλά και η υπόλοιπη διοικητική ομάδα) έχει κληθεί σε προσεγγίσεις κατ’ εξαίρεση των συνηθισμένων επιχειρηματικών πρακτικών. Η συχνότητα αυτών των περιπτώσεων γίνεται συνεχώς μεγαλύτερη, όσο τα πληροφοριακά δεδομένα αυξάνονται σε όγκο και ποικιλομορφία και οι χρήστες καλούνται να απαντήσουν σε ολοένα και περισσότερο σύνθετα επιχειρηματικά ερωτήματα. Για τον λόγο αυτό, ο CFO πρέπει να αντιμετωπίζει τα πληροφοριακά δεδομένα ως στρατηγικό πλεονέκτημα, υπό την προϋπόθεση ότι η διακυβέρνησή τους γίνεται κατά τρόπο συστηματικό που εξασφαλίζει:

 • τη διαθεσιμότητα και καταλληλότητα των πληροφοριακών δεδομένων,
 • την αξιοπιστία και συνέπεια των πληροφοριακών δεδομένων,
 • τη διατήρηση των πραγματικά χρήσιμων πληροφοριών,
 • τη διασφάλιση ενιαίων προτύπων μετρήσεων και αναφορών,
 • τη συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο για τη διακυβέρνηση των δεδομένων.

Συνοψίζοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της επιχείρησης, σε συνδυασμό με μια αποτελεσματική διακυβέρνηση των πληροφοριακών δεδομένων, θα πρέπει να τυγχάνει ιδιαίτερης σημασίας όχι μόνο από τον CFO, αλλά και από την υπόλοιπη διοικητική ομάδα, καθώς διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στην έγκαιρη επισήμανση των νέων τάσεων της αγοράς και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ιδεών όσο και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης και, φυσικά, στη διαδικασία λήψης ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων.

 iw? Ποιες είναι οι κορυφαίες προκλήσεις με τις οποίες έρχεστε αντιμέτωποι και ποιες προτεραιότητες θέτετε για την εταιρεία;

 απ. Καθώς ο ρόλος του CFO καθίσταται πιο στρατηγικός, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός κλάδος θα γίνονται όλο και πιο έντονες. Οι προκλήσεις που θεωρώ ως σημαντικότερες για την εταιρεία είναι οι εξής:

 • Εκμετάλλευση της διαφαινόμενης ευνοϊκής οικονομικής συγκυρίας για αύξηση παραγωγής και βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας.
 • Περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.
 • Υλοποίηση στρατηγικής επενδύσεων υπό τον περιορισμό των capital controls.
 • Υλοποίηση ψηφιακού μετασχηματισμού.
 • Εφαρμογή νέου λογιστικού πλαισίου.

Όπως ανέφερα προηγουμένως, στόχο της διοικητικής ομάδας αποτελεί η διατήρηση της ηγετικής μας θέσης στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά, με ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και ταυτόχρονη αύξηση της οργανικής κερδοφορίας.

Η σταδιακή ανάταση της εγχώριας οικονομίας και η διαφαινόμενη διατήρηση του ευνοϊκού οικονομικού κλίματος έχουν δημιουργήσει προσδοκίες για σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης και αποκατάστασης σε μεγάλο βαθμό της παραγωγής που χάθηκε κατά τα προηγούμενα έτη.

Ωστόσο, η αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής είναι πιθανόν να επιφέρει σημαντικές πιέσεις τόσο στην κεφαλαιακή επάρκεια όσο και στην οργανική κερδοφορία της εταιρείας αν δεν σχεδιαστεί σωστά, στη βάση στοχευμένης ανάλυσης δεδομένων και κατάρτισης προοπτικών εκτιμήσεων βασισμένων σε ακριβή στοιχεία και ρεαλιστικές παραδοχές.

Σημαντικές πιέσεις στα εποπτικά κεφάλαια της εταιρείας, αλλά και στην οργανική κερδοφορία της, επιφέρει και το παρατεταμένο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, τα οποία επηρεάζουν την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων, με αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων. Βασική αιτία αποτελεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του υφιστάμενου ΔΠΧΑ 4, οι διαφορές αποτίμησης των ασφαλιστικών αποθεμάτων καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσματα της χρήσης, ενώ οι διαφορές αποτίμησης των επενδύσεων που έχουν ταξινομηθεί ως διαθέσιμες προς πώληση καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση.

Τη λογιστική αυτή ασυμμετρία έρχεται να επιλύσει το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 17, το οποίο θα επιτρέψει στις ασφαλιστικές εταιρείες να καταχωρούν τις διαφορές αποτίμησης των ασφαλιστικών αποθεμάτων που οφείλονται στις μεταβολές της καμπύλης επιτοκίων απευθείας στην καθαρή θέση.

Μέχρι όμως την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17, η εταιρεία μας καθώς και οι υπόλοιπες ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την εν λόγω ασυμμετρία με στοχευμένες ενέργειες, για την καλύτερη δυνατή θωράκιση τόσο της εποπτικής όσο και της λογιστικής καθαρής θέσης τους.

Οι επιπτώσεις από την παρατεταμένη πτώση των επιτοκίων δεν περιορίζονται μόνο στα εποπτικά και λογιστικά κεφάλαια των ασφαλιστικών εταιρειών, αλλά δυσχεραίνουν και την υλοποίηση των στόχων της επενδυτικής τους στρατηγικής, καθώς το κόστος επανεπένδυσης έχει αυξηθεί σημαντικά. Επιπλέον, η συνεχής πτώση των επιτοκίων ενδέχεται να επιφέρει και σημαντική διεύρυνση της διαφοράς μεταξύ της σταθμισμένης μέσης διάρκειας των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού (“Asset and Liability Management mismatch”), παράγοντας ο οποίος έχει καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό ορθά τιμολογημένων προϊόντων.

Επιπρόσθετα, οι περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων (capital controls) δυσχεραίνουν περαιτέρω τον επενδυτικό σχεδιασμό των ασφαλιστικών εταιρειών και περιορίζουν σημαντικά τη δυνατότητά τους για αποτελεσματική διασπορά του επενδυτικού κινδύνου.

Σημαντική πρόκληση αποτελεί και η συμμόρφωση με το νέο λογιστικό πλαίσιο (ΔΠΧΑ 17), καθώς αποτελεί τη σημαντικότερη αλλαγή στην ασφαλιστική λογιστική που έχει λάβει χώρα από την εφαρμογή του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Η Εθνική Ασφαλιστική, έχοντας ολοκληρώσει τον εντοπισμό των ελλείψεων και αδυναμιών (“gapanalysis”), προχωρά με συστηματικό τρόπο στον προσδιορισμό της επίπτωσης του νέου προτύπου στην καθαρή της θέση, στην επιλογή της κατάλληλης μηχανογραφικής εφαρμογής και στην κατάρτιση όλων των απαιτούμενων τεχνικών εγγράφων προκειμένου το νέο πρότυπο να εφαρμοσθεί εμπρόθεσμα και με επιτυχία.

Οι παραπάνω προκλήσεις, σε συνδυασμό με το μεταβατικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εταιρεία, αν και καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο το έργο τόσο της διοικητικής ομάδας όσο και του ανθρώπινου δυναμικού της, είμαι αισιόδοξος ότι θα αντιμετωπισθούν το ίδιο αποτελεσματικά, όπως συνέβη και στο πρόσφατο παρελθόν, και θα διατηρηθεί τόσο η σταθερή οργανική κερδοφορία όσο και η ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*