Ταξιδιωτική Ασφάλιση: Στο προσκήνιο τα δικαιώματα των καταναλωτών

Ζητήματα που αφορούν στην προστασία των καταναλωτών όσoν αφορά στην ταξιδιωτική ασφάλιση φέρνει στο προσκήνιο η EIOPA, ενημερώνοντας σχετικά τις ασφαλιστικές που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Η Αρχή σημειώνει ότι μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, η ανάκαμψη, σε συνδυασμό με τη μείωση του ταξιδιωτικού κόστους, οδήγησε στην αύξηση του αριθμού των ταξιδιωτών ετησίως.

Ως εκ τούτου, ανάπτυξη σημείωσε και η αγορά της ταξιδιωτικής ασφάλισης.

Ο τομέας της ταξιδιωτικής ασφάλισης αναφέρει, μεταξύ άλλων η EIOPA,  αντιμετωπίζει σημαντικές αλλαγές με νέες ευκαιρίες αλλά ταυτόχρονα αύξηση των υφιστάμενων προβλημάτων και  νέων κινδύνων. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες στα επιχειρηματικά τους μοντέλα που οδηγούν σε αλλαγές σε ολόκληρη την αλυσίδα ενώ νέα είδη διανομέων έχουν εισέλθει στην αγορά.

Ιδιαίτερες ανησυχίες προκύπτουν κατά την πώληση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων online και τη δυνητική διάβρωση της αξίας ή και  των χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Για την καλύτερη  κατανόηση των προϊόντων ταξιδιωτικής ασφάλισης , τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και τις ζημίες των καταναλωτών  χρειάζεται ανάληψη, ενδεχομένως, σχετικών εποπτικών ενεργειών. Η EIOPA ξεκίνησε αυτή τη θεματική ανασκόπηση και απέστειλε  ερωτηματολόγιο σε 201 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 29 ευρωπαϊκές χώρες για τη συλλογή στοιχείων. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές (ΕΑΑ) διένειμαν το ερωτηματολόγιο σε επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% του συνόλου των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στην ταξιδιωτική  ασφάλιση στις εθνικές αγορές.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ τι αναφέρει για το θέμα η EIOPA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*