Π.Σ.Σ.Α.Σ: Η ΝΝ τιμωρεί την εμπιστοσύνη των συνεργατών τηs μη εφαρμόζονταs τον Νόμο!

Νέα ανακοίνωση γύρω από το γνωστό θέμα των συμβάσεων και την εταιρεία NN Hellas εξέδωσε ο Π.Σ.Σ.Α.Σ. Μεταξύ άλλων σημειώνει πως “πέρα από την αυτονόητη δημόσια καταγγελία μας για την παράνομη συμπεριφορά της ΝΝ, δηλώνουμε ότι, αναλαμβάνουμε άμεσα πρωτοβουλίες προς κάθε αρμόδιο και ενδιαφερόμενο… για να επισημάνουμε την παράνομη συμπεριφορά και να ζητήσουμε την τήρηση της Νομιμότητας”

Αναλυτικά

“Το ΔΣ του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Π.Σ.Σ.Α.Σ.) από την πρώτη στιγμή που έλαβε γνώση των όρων της σύμβασης, που πρότεινε η ΝΝ προς υπογραφή στους συνεργάτες της, παρενέβη δημόσια, επεσήμανε το γεγονός ότι δύο κυρίως όροι της σύμβασης αυτής δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νόμου 4583/2018 και κατήγγειλε την μη νόμιμη και καταχρηστική αυτή συμπεριφορά της ΝΝ να περιλάβει στην προτεινόμενη σύμβαση την πρόβλεψη ότι «θα αποτελεί καταγγελία εκ μέρους του συνεργάτη [παραίτηση] από την σύμβαση συνεργασίας άλλως αμάχητο τεκμήριο της καταγγελίας αυτής και θα επιφέρει όλες τις έννομες συνέπειες», που σημαίνει στέρηση της αποζημίωσης από την καταγγελία ΚΑΙ την πρόβλεψη ότι «Ο Συνεργάτης οφείλει να τηρεί τον Κανονισμό Πωλήσεων της Εταιρείας, ο οποίος αποτελεί πάντα προσάρτημα της παρούσας σύμβασης, τροποποιούμενος και ανανεωνόμενος ετησίως….», παρά τις επιταγές του νόμου που απαιτεί υπογραφή από τον συνεργάτη κάθε νέου Κανονισμού.

Η εταιρεία όμως αυτή, παρά το σάλο που ξέσπασε σ΄ όλη την ασφαλιστική αγορά, με πλήθος φορέων να την καταγγέλλουν, με την συμπεριφορά της του μη σεβασμού των διατάξεων του Νόμου και κατά συνέπεια των συνεργατών της, φαίνεται ότι έχει επιμείνει στην παράνομη αυτή συμπεριφορά της και, όπως πληροφορούμεθα, αντί να επιλύσει το θέμα, με βάση την νομιμότητα, προτίμησε, με αρκετή είναι η αλήθεια καθυστέρηση, άγνωστο για ποιο λόγο (μήπως άραγε σκεπτόταν να δεχθεί την νομιμότητα, αλλά τελικά επικράτησαν ακραίες απόψεις;) να τιμωρήσει τους συνεργάτες της, που ορθώς αρνήθηκαν να συμπράξουν στην παρανομία βάζοντας την υπογραφή τους στην προτεινόμενη παράνομη σύμβαση, με καταγγελία των συμβάσεων συνεργασίας τους.

Ελπίζουμε να μην έφτασε στο έσχατο σημείο παρανομίας, μη καταβάλλοντας την προβλεπόμενη από τον Νόμο αποζημίωση για την καταγγελία αυτή, όπως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, αφού πλέον με τον Ν. 4583/2018 οφείλεται αποζημίωση για καταγγελία για οποιονδήποτε λόγο (άρθρο 5 παρ. 3 εδάφιο α΄ του Νόμου) ακόμα και για την περίπτωση τέλεσης, από μέρους του διαμεσολαβητή – συνεργάτη, ποινικού αδικήματος (άρθρο 5 παρ. 3 εδάφιο γ΄ του Νόμου).

Πέρα από την αυτονόητη δημόσια καταγγελία μας για την παράνομη συμπεριφορά της ΝΝ, δηλώνουμε ότι, αναλαμβάνουμε άμεσα πρωτοβουλίες προς κάθε αρμόδιο και ενδιαφερόμενο (όπως την μητρική εταιρεία της ΝΝ στην Ολλανδία, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό BIPAR, την Εποπτική Αρχή ΔΕΙΑ, που εκ του Νόμου έχει υποχρέωση να επιβλέπει την τήρηση των Νόμων από κάθε εμπλεκόμενο στην Ιδιωτική Ασφάλιση και να επιβάλλει κυρώσεις, την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών για τις παρανομίες του μέλους της κλπ) για να επισημάνουμε την παράνομη συμπεριφορά και να ζητήσουμε την τήρηση της Νομιμότητας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*