ΑΟΝ: Έως και 6 τρις δολάρια οι απώλειες από τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο

Με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι οι ετήσιες παγκόσμιες απώλειες που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο θα μπορούσαν να φθάσουν τα 6 τρις  δολάρια έως το 2021, η Aon έλαβε απόψεις από επικεφαλής επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο (στην ζώνη EMEA) σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα έναντι των εν λόγω κινδύνων.

Έρευνα που διεξήχθη από την CyberSecurity Ventures, προβλέπει επίσης ότι οι δαπάνες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θα υπερβούν τα 1 τρις δολάρια σωρευτικά κατά την πενταετή περίοδο έως το 2021.Η Aon σημείωσε ότι οι απώλειες στον κυβερνοχώρο ενδεχομένως να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις με τη μορφή άμεσων δαπανών αντιμετώπισης κρίσεων, καθώς και προστίμων που απορρέουν από κανονιστικές ρυθμίσεις αλλά και απωλειών εσόδων λόγω διακοπής συναλλαγών.

Επιπλέον, ενώ το άμεσο οικονομικό κόστος μιας κυβερνοεπιθέσης μπορεί να αποβεί καταστροφικό για μια επιχείρηση, η Aon θεωρεί ότι η κακή φήμη που θα αποκτήσει η εν λόγω εταιρεία μπορεί να είναι εξίσου ή και περισσότερο επιζήμια. Η καταστροφή της καλής φήμης της εταιρείας που μπορεί να προκαλέσει μια ενδεχόμενη κυβερνοεπίθεση, ενδεχομένως να διαβρώσει την αξία της, να καταστρέψει την εμπιστοσύνη στο brand της, να περιορίσει την  προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού της, ακόμη και να οδηγήσει σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας, υποστήριξε η Αοn. Ωστόσο, προηγούμενη μελέτη από την Aon και την Pentland Analytics διαπίστωσε ότι η ετοιμότητα μιας εταιρείας για τον περιορισμού του κινδύνου που αφορούν στη φήμη της και το πώς θα διαχειριστεί έναν κίνδυνο αμέσως μετά την εκδήλωσή του, έχουν αξιοσημείωτη επίδραση στη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αντίδραση των τιμών των μετοχών.

«Η αντίληψη των χειρότερων σεναρίων και η κατανόηση των επιπτώσεων που θα έχουν σε μια επιχείρηση είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής ανθεκτικότητας στην οποία ο κυβερνοχώρος αντιμετωπίζεται ως επιχειρηματικός κίνδυνος σε ολόκληρο τον οργανισμό», εξήγησε ο Onno Janssen, CEO Risk Consulting & Cyber Solutions EMEA στην Aon.

Πηγή: reinsurancene.ws

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*