ΠΟΑΔ: Να επανεξετάσει η NN το πλαίσιο των συμβάσεων

Να επανεξετάσει το πλαίσιο των άνω συμβάσεων των ασφαλιστών ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις διατάξεις του Ν4583/18 καλεί σε ανακοίνωση της η Π.Ο.Α.Δ.

Όπως εξηγεί, οι Ασφαλιστικοί Πράκτορες του Δικτύου της Ασφαλιστικής Εταιρίας «ΝΝ», καλούνται να υπογράψουν Σύμβαση Αποκλειστικής Συνεργασίας, η οποία κατά παρέκκλισή της κείμενης Νομοθεσίας επιβάλλει καταχρηστικούς όρους, περιορίζοντας τις Υποχρεώσεις και τα Δικαιώματα του Ασφαλιστικού Πράκτορα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Διαμεσολαβητών « Π.Ο.Α.Δ.», εκπροσωπεί μεγάλο αριθμό Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στην Αθήνα και στην Περιφέρεια, και σκοπός της είναι η προστασία των δικαιωμάτων του Καταναλωτή και των Συναδέλφων.

Οι Ασφαλιστικοί Πράκτορες του Δικτύου της Ασφαλιστικής Εταιρίας «ΝΝ», καλούνται να υπογράψουν Σύμβαση Αποκλειστικής Συνεργασίας, η οποία κατά παρέκκλισή της κείμενης Νομοθεσίας επιβάλλει καταχρηστικούς όρους, περιορίζοντας τις Υποχρεώσεις και τα Δικαιώματα του Ασφαλιστικού Πράκτορα.

Καλούμε την Ασφαλιστική Εταιρία «ΝΝ», να επανεξετάσει το πλαίσιο των άνω Συμβάσεων ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις διατάξεις του Ν4583/18.

Η Π.Ο.Α.Δ. σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς, μελετά τυχόν προβλήματα σε Συμβάσεις Ασφαλιστικών Εταιριών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών με απώτερο σκοπό την θέσπιση Ενιαίας Σύμβασης που θα εξασφαλίζει την ενιαία αντιμετώπιση του συνόλου της Διαμεσολάβησης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*