Β. Βολωνάκης: Πυλώνας ανάπτυξης για την ΑΧΑ ο τουρισμός

Για τις ευκαιρίες και τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού και τις προοπτικές που διαμορφώνονται στις ασφαλίσεις μεγάλων επιχειρήσεων που συνδέονται με τη διαμονή και εστίαση μιλά μία από τις μεγαλύτερες εξειδικευμένες με σημαντική τεχνογνωσία στο θέμα αυτό, η ΑΧΑ Ασφαλιστική και συγκεκριμένα σε συνέντευξη του στο insuranceworld.gr, o Επικεφαλής Ανάληψης Κινδύνων Μεγάλων Επιχειρήσεων Βασίλης Βολωνάκης.

Για την ΑΧΑ, ο κλάδος του τουρισμού είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης επιχειρηματικών ασφαλίσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το  1/3 των εσόδων της Εταιρίας για το 2018, προέρχεται από την ασφάλιση τουριστικών επιχειρήσεων με το κύριο κανάλι διανομής ιδιαίτερα στην ασφάλιση ξενοδοχειακών μονάδων, την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση.

Συνέντευξη στην Ελενα Ερμείδου

  • Ο τουρισμός περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες. Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, επιχειρήσεις εστίασης, επιχειρήσεις διασκέδασης ψυχαγωγίας, άθλησης. Συνθέτουν ένα μεγάλο μέρος του ΑΕΠ το οποίο μπορεί να φτάνει και το 20%. Τι σημαίνει αυτό για το κλάδο των ασφαλειών;

Τα τελευταία χρόνια, η τουριστική βιομηχανία είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς στη χώρα μας. Σύμφωνα με σχετική μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), για το έτος 2017, η άμεση συνεισφορά του τουρισμού στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, ανήλθε στο 10,3%.  Συνυπολογίζοντας και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη, η συνολική συνεισφορά, κυμάνθηκε μεταξύ 22,6% και 27,3% του ΑΕΠ. Το 2018, 33 εκ. τουρίστες επισκέφτηκαν τη χώρα μας. Η αύξηση των αφίξεων την πενταετία 2014 – 2018 προσέγγισε το 33%.

Οι ευκαιρίες και η δυναμική που υπάρχει για περαιτέρω ανάπτυξη, είναι πολλές, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, όπως αυτή αποτυπώνεται από τα ρεκόρ αφίξεων τουριστών, αλλά και τη μεθοδική προσπάθεια που γίνεται για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, με την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ανάλογη είναι και η συμβολή του τουρισμού στην απασχόληση και ιδιαίτερα στη μείωση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δικαιωματικά λοιπόν ο τουρισμός αποτελεί αυτό που συνηθίζουμε να λέμε τη «Βαριά Βιομηχανία» του τόπου μας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία σε συνδυασμό με το εύρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν της χώρας, είναι επόμενο ότι ένα μεγάλο τμήμα των εργασιών της ασφαλιστικής βιομηχανίας συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό. Η ασφάλιση, με τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων και συνεισφέρει στην ευημερία του βασικότερου πυλώνα ανάπτυξης της χώρας μας.

  • Θα μπορούσαμε να πούμε ότι προδιαγράφονται νέες τάσεις και νέες προοπτικές, νέοι κίνδυνοι στην αγορά ασφαλειών;

Η δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την υλοποίηση έργων είτε αυτά αφορούν στο ξεκίνημα μίας νέας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, είτε στην επέκταση και αναβάθμιση των σε ισχύ επιχειρηματικών σχεδίων. Εστιάζοντας για παράδειγμα στον κλάδο των ξενοδοχείων, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, για το έτος 2017, ο αριθμός των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που προχώρησαν στη σύναψη ασφάλισης, προσεγγίζει τις 10.000, ενώ οι αξίες που καλύπτουν τα αντίστοιχα ασφαλιστικά προγράμματα πλησιάζουν τα 17 δισεκατομμύρια Ευρώ.

Η προοπτική περαιτέρω βελτίωσης των παραπάνω μεγεθών είναι ιδιαίτερα θετική. Η βασική απειλή για την βιωσιμότητα των πόρων αυτών, είναι η επέλευση καταστροφικών γεγονότων, είτε πρόκειται για ακραία φυσικά φαινόμενα τα οποία μάλιστα έχουν μία αυξημένη συχνότητα επανάληψης, είτε άλλες περιπτώσεις που συνδέονται με την καθημερινή ανθρώπινη δραστηριότητα.

H κλιματική αλλαγή, επηρεάζει τις γεωμορφολογικές συνθήκες που επικρατούν σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως οι παραθαλάσσιες περιοχές, επιταχύνοντας σημαντικά τον κύκλο επανάληψης ακραίων καταστροφικών φαινομένων όπως πλημμύρες, κατολισθήσεις, ή καθιζήσεις εδαφών. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την έντονη σεισμικότητα που υπάρχει στη χώρα μας, αποτελούν διαρκή και αυξανόμενη απειλή για κάθε είδος τουριστικής υποδομής.

Η αυξανόμενη επαφή και συνεργασία των τουριστικών επιχειρήσεων με διαφορετικές κουλτούρες και συμπεριφορές καταναλωτών σε σχέση με τα εγχώρια πρότυπα, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο απαιτήσεων για χρηματική ικανοποίηση πελατών, συνεργατών, ή εργαζόμενων, οι οποίες συνδέονται με ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργία της επιχείρησης. Η συναίσθηση αυτών των κινδύνων είναι σε μεγάλο βαθμό αντιληπτή από τον κόσμο του τουρισμού και οι προσδοκίες για την αποτελεσματική τους διαχείριση μέσω του μηχανισμού της ασφάλισης είναι μεγάλες. Η πρόκληση για την ασφαλιστική αγορά είναι όχι απλά να ικανοποιήσει αλλά να καταφέρει να ξεπεράσει τις προσδοκίες αυτές.

  • Τι έχει κάνει η ΑΧΑ για την ασφάλιση του τουρισμού; Τι προϊόντα δίνει και σε ποιες κατηγορίες τουρισμού;

Για την ΑΧΑ, ο κλάδος του τουρισμού αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης στον τομέα των επιχειρηματικών ασφαλίσεων. Με την δημιουργία προϊόντων, προσαρμοσμένα στις εξειδικευμένες ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων, προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις που θα βοηθήσουν τις ασφαλισμένες επιχειρήσεις στη διατήρηση των καλών οικονομικών μεγεθών και είτε με την συμβουλευτική υποστήριξη για την προληπτική αντιμετώπιση και περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων απρόβλεπτων ζημιογόνων γεγονότων, είτε με την πληρωμή της αποζημίωσης όταν αυτά συμβούν, συμβάλουμε στο να διατηρείται ανοιχτός ο δρόμος για την ομαλή χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που είναι τόσο αναγκαία στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που ζούμε.

Μετά από ένα καταστροφικό γεγονός, η επιχείρηση μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με πτώση των εσόδων της που θα επιφέρουν οι ακυρώσεις κρατήσεων, η αδυναμία πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, λόγω καταστροφής των υποδομών και η μείωση του ενδιαφέροντος των επισκεπτών για την ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, οι πάγιες υποχρεώσεις όπως μισθοί, ενοίκια ή δάνεια, εξακολουθούν να «τρέχουν». Με την κάλυψη της χρηματοδότησης των σταθερών οργανικών εξόδων αλλά και της απώλειας των καθαρών κερδών της επιχείρησης, μέσω των κατάλληλων ασφαλιστικών προγραμμάτων, διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της τουριστικής επιχείρησης ακόμα και μετά τη ζημιά. Βασικό αποδέκτη των προϊόντων αυτών, αποτελούν οι τουριστικές επιχειρήσεις που συνδέονται με τη διαμονή και εστίαση, όπως για παράδειγμα ξενοδοχειακές μονάδες μικρής ή μεγάλης κλίμακας, καταλύματα και εστιατόρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον κλάδο ασφάλισης περιουσίας, και συγκεκριμένα στις ασφαλίσεις μεγάλων επιχειρήσεων, το ένα τρίτο περίπου των εσόδων της Εταιρίας για το 2018, προέρχεται από την ασφάλιση επιχειρήσεων που συνδέονται με τη διαμονή και εστίαση.  

  • Τι προϊόντα υπάρχουν και ενοικιαζόμενα δωμάτια, η βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, πώς γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις οι αποζημιώσεις;

Οι εναλλακτική της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων αναπτύσσεται με μεγάλους ρυθμούς και στη χώρα μας. Η ανάπτυξη αυτή είναι σημαντική, ιδιαίτερα σε περιοχές εντός του αστικού κλοιού πόλεων με μεγάλη τουριστική επισκεψιμότητα. Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Airbnb, στην Ελλάδα οι καταχωρήσεις κατοικιών προς ενοικίαση στις αρχές του 2019 ξεπέρασαν τις 90.000 ενώ για το 2018, ο μέσος όρος διαμονής φτάνει τις 4,1 ημέρες.

Στην πλειοψηφία τους, οι εγκαταστάσεις αυτές διατηρούν την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά μίας κατοικίας, συνεπώς και οι διαθέσιμες ασφαλιστικές λύσεις, χρησιμοποιούν ως γνώμονα τα προγράμματα ασφάλισης κατοικιών, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν με την εναλλαγή των φιλοξενούμενων, ή θέματα που σχετίζονται με την κάλυψη της ευθύνης του ιδιοκτήτη έναντι των επισκεπτών αλλά και έναντι των γειτόνων. Η διαδικασία της αποζημίωσης, είτε αφορά ζημιές στην περιουσία, είτε συνδέεται με απαιτήσεις τρίτων, ουσιαστικά δε διαφέρει σε σχέση με αυτήν που ισχύει στην ασφάλιση άλλων τουριστικών επιχειρήσεων.

Είναι σημαντικό ωστόσο ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης να έχει ενημερώσει έγκαιρα την ασφαλιστική του εταιρία για την καταχώρηση της κατοικίας του σε πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και να μελετήσει προσεκτικά το πλαίσιο κάλυψης που μπορεί να προσφέρεται ως αυτόματη παροχή από την πλατφόρμα, κυρίως στην ασφάλιση ευθύνης, προκειμένου να φροντίσει τα κενά που υπάρχουν, να καλυφθούν από τη δική του ασφάλιση.

  • Από ποια κανάλια γίνεται η διανομή τουριστικών ασφαλίσεων, ασφαλίσεων ξενοδοχείων;

Στην διανομή των τουριστικών ασφαλίσεων και ιδίως των ασφαλίσεων ξενοδοχείων, η ασφαλιστική διαμεσολάβηση έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε μεγάλο βαθμό, οι ιδιαιτερότητες των προς ασφάλιση επιχειρήσεων, είναι τέτοιες που απαιτούν εξατομικευμένες λύσεις σχεδιασμένες ειδικά για τις δικές τους ανάγκες και η συμβολή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο να κατανοήσει αυτές τις ανάγκες και να αναζητήσει σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρίες την βέλτιστη δυνατή λύση, είναι μεγάλη και επιβραβεύεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων από την εμπιστοσύνη των πελατών.

  • Ποια είναι η θέση της ΑΧΑ στην αγορά ασφάλισης τουρισμού, ποιοι οι στόχοι σας ;

Η θέση της ΑΧΑ στην αγορά ασφάλισης τουρισμού, χαρακτηρίζεται από σταθερή ανάπτυξη και διαρκή εξέλιξη του τρόπου λειτουργίας της. Χάρις στην υψηλή δέσμευση των ανθρώπων της και τη βοήθεια ενός εκτεταμένου και πολυδιάστατου δικτύου συνεργατών, προσφέρει σε όσους την εμπιστεύονται, όπως για παράδειγμα το 25% των ασφαλισμένων ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων στη χώρα μας, υπηρεσίες σφαιρικής προστασίας, ικανές να ανταπεξέλθουν στις προσωπικές ανάγκες τους.

Με την οικονομική αρωγή στις ασφαλισμένες επιχειρήσεις σε περίπτωση ζημιάς, ή και με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων, η ΑΧΑ στέκεται έμπρακτα ως θεματοφύλακας της οικονομικής ανάπτυξης μιας τουριστικής επιχείρησης. Κύριο μέλημα της Εταιρίας, είναι να αποτελεί έναν ακέραιο συνοδοιπόρο των ασφαλισμένων της, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν κάθε κίνδυνο με λιγότερες έγνοιες και αποτελεί στρατηγικό στόχο της να διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ασφάλιση των τουριστικών επιχειρήσεων.

Διαβάστε την συνέντευξη του προέδρου του ΞΕΕ Αλέξανδρου Βασιλικού

Αλ. Βασιλικός, ΞΕΕ: Τα κλασσικά ασφαλιστήρια δεν αρκούν

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*