Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι αδιαίρετη

Τρεις εξηγήσεις μας έδωσαν χτες οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές για τις συμβάσεις: ή ότι δεν έχουν βρει ακόμα χρόνο orism;enew ασφαλιστικές να ασχοληθούν με το θέμα και τι λέει ο νόμος για την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων ή ότι κάνουν πως δεν ακούν, ή ότι δεν έχουν πραγματικά μελετήσει και κατανοήσει τον νέο νόμο.

Η κατάσταση με τις συμβάσεις, τις προμήθειες, τα δικαιώματα, τις καταγγελίες, την αποκλειστικότητα, την διαδοχή χαρτοφυλακίων  αναμένεται να εξομαλυνθεί σε βάθος χρόνου, δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά.

Για την ώρα, κάποια καζάνια βράζουν, από την  ασφαλιστική διαμεσολάβηση; από τις διοικήσεις των ασφαλιστικών; ο νέος νόμος είναι πολύ συγκεκριμένος δεν αφήνει πολλά περιθώρια για υπερβάσεις. Κάποιοι καλούνται να το καταλάβουν.

Η IDD μπορεί να μην λύσει όλα τα προβλήματα, πλέον όμως η ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι αδιαίρετη, έχει ενώσει τις φωνές της σε μία.

Ξεκάθαρα ο νέος νόμος δίνει μεγάλη αξία και δύναμη στον Συντονιστή. Ο Συντονιστής είναι πλέον επιχειρηματίας. Μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό ; Ζητούμενο, η αναβάθμιση του περιεχομένου της εκπαίδευσης.

Οι οικονομικά δυνατοί θα πάψουν να λειτουργούν σε βάρος των οικονομικά αδυνάτων; θα δούμε.

Κάποιες συμβάσεις είναι έτοιμες για υπογραφή. Χρειάζονται όμως και μελέτη πριν να πέσουν οι υπογραφές.

Μία ακόμα εκκρεμότητα που θα γίνει μετά την επόμενη ανανέωση της επαγγελματικής τους άδειας: η αλλαγή ονομασίας στους νέους ασφαλιστικούς συμβούλους που είχαν εγγραφεί στα επαγγελματικά επιμελητήρια πριν να ψηφισθεί η IDD.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*