Πέντε «τολμηρές» κινήσεις που μπορούν να κάνουν οι ασφαλιστές για να αυξήσουν το κέρδος

Τα οικονομικά οφέλη από την ασφαλιστική δραστηριότητα κατανέμονται άνισα ανάμεσα στις εταιρείες, ωστόσο πέντε «τολμηρές» ενέργειες μπορούν να συνδράμουν στην ενίσχυση των οικονομικών κερδών αναφέρει η McKinsey & Company.

Αυτές οι κινήσεις περιλαμβάνουν τη μετατόπιση πόρων μεταξύ επιχειρήσεων, την εκ νέου επένδυση σημαντικού μεριδίου κεφαλαίου για ευκαιρίες οργανικής ανάπτυξης και την επιδίωξη συμφωνιών για συγχωνεύσεις και εξαγορές, που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μια λίστα νέων προϊόντων ή αγορών.

Αναλυτικά αναφέρει η McKinsey & Company:

1) Mετατόπιση πόρων μεταξύ επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Μπορείτε να κατανείμετε πόρους για διάφορες στρατηγικές και όχι αποκλειστικά σε προϊόντα. Μία ευρωπαϊκή ασφαλιστική εταιρεία εισήγαγε στο πλάνο της νέες ευκαιρίες για την επέκταση των δραστηριοτήτων της – όπως τη μετάβαση των Αμερικανών baby boomers στη συνταξιοδότηση, ή το μεγάλο κενό προστασίας στην Ασία – και ανακατένειμε κεφάλαια σε νέους επιχειρηματικούς τομείς υψηλής απόδοσης

 2)Επανεπένδυση σημαντικού μεριδίου κεφαλαίου με στόχο νέες ευκαιρίες οργανικής ανάπτυξης

Επενδύστε εκ νέου τα κέρδη σας σε καλές και προσοδοφόρες επιχειρήσεις για να τονώσετε την κερδοφορία σας. Για παράδειγμα, ασφαλιστική εταιρεία δημιούργησε μια εξ ολοκλήρου νέα θυγατρική με δραστηριοποίηση στην τεχνολογία, η οποία έχει ξεχωριστή διαχείριση, διεύθυνση και υποδομή. Σε αυτή, η μητρική επενδύει 1% των εσόδων της κάθε χρόνο για τη σύλληψη νέων ιδεών. Από το 2012 έως το 2016, το οικονομικό κέρδος της εταιρείας αυξήθηκε σε σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης άνω του 50%.

3) Αναζήτηση θεματικών και προγραμματικών συγχωνεύσεων και εξαγορών

Επικεντρωθείτε στην εκτέλεση μιας σειράς συμφωνιών που θα αφορούν στην τεχνολογία και στην ανάπτυξη ικανοτήτων, στην επέκταση σε νέες σειρές προϊόντων και γεωγραφικών αγορών. Multi-line ασφαλιστής με έδρα την Ασία επέκτεινε την προσφορά προϊόντων στις διεθνείς αγορές χωρίς να δεσμεύει υπερβολικά κεφάλαια εκ των προτέρων. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα κέρδη από τη διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας αντιπροσώπευαν το 3% επί των συνολικών κερδών. Μέχρι το 2018, το μερίδιο αυτό αυξήθηκε σε 45%

4) Βελτιώστε τα περιθώρια undewriting

Βελτιώστε την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων μέσω καλύτερου underwriting και χαμηλότερων δεικτών κόστους. Aσφαλιστική με έδρα τη Βόρεια Αμερική επέκτεινε τις υπηρεσίες underwriting και του χαρτοφυλακίου της με τη χρήση μηχανικής εκμάθησης, η οποία λειτούργησε θετικά στον τομέα της επιλογής κινδύνων και της πολυπλοκότητας διαμόρφωσης των τιμών, ενώ μείωσε το ποσοστό απώλειας έως και 3%.

5) Προχωρήστε σε λειτουργικές βελτιώσεις που «αλλάζουν το παιχνίδι» στην παραγωγικότητα

Μειώστε το κόστος βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα, περιορίζοντας τους δείκτες εξόδων και αυξάνοντας τα έσοδα ανά εργαζόμενο. Ασφαλιστική πρόσθεσε την τεχνολογία IT δύο ταχυτήτων για να ανταποκριθεί γρήγορα στις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των πελατών της, δημιουργώντας ένα εναρμονισμένο μοντέλο παγκόσμιων λειτουργιών με κοινά κέντρα εξυπηρέτησης ως βάση.

Πηγή: canadianunderwriter.ca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*