Τρία run off: Επτασφράγιστο μυστικό το ένα εξ’ αυτών

Της Ελενας Ερμείδου

Τρεις νέες συναλλαγές υπέγραψε η (αντ)ασφαλιστική  ανενεργών (legacy) χαρτοφυλακίων, Compre που περιλαμβάνουν την Basler Versicherung AG (Baloise), Helvetia Swiss Insurance Company Ltd (Helvetia) και ένα ακόμα με Ευρωπαϊκό ασφαλιστικό όμιλο που, όμως παραμείνει επτασφράγιστο μυστικό.

Παρόμοια συναλλαγή ολοκλήρωσε το 2017 η Compre όταν απέκτησε τις μετοχές της Gibbon Pools  AG Insurance SA, AXA Insurance Ltd., και Swiss Re International SE.

Η Compre εξειδικεύεται στα ανενεργά χαρτοφυλάκια για πάνω από 30 χρόνια έχοντας ήδη διεκπεραιώσει εξαγορές σε Φινλανδία, Γερμανία, Σουηδία, Ελβετία, Βρετανία.

Δεκαοκτώ συναλλαγές κάλυψαν 31 συναλλαγές σε Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Εχει πραγματοποιήσει συναλλαγές με τις Allianz, Axa, Generali, Gjensidige, HSBC, QBE  και Swiss Re.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις ο δείκτης Solvency II της Compre στις 31 Δεκεμβρίου 2018 στο 130% από 113% το 2017.

Σημειώνεται μεταξύ των μετόχων της Ατλαντικής Ενωσης περιλαμβάνεται και ο ασφαλιστικός οργανισμός Basler, μέλος του Ομίλου της κορυφαίας ελβετικής τραπεζο-ασφαλιστικής εταιρίας Baloise και ενός από τα 13 ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος το 1907, με παρουσία μεγαλύτερη των 120 ετών στον ελληνικό χώρο.

Η Ατλαντική Ενωση είναι 1η σε φερεγγυότητα ασφαλιστική εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων και Ζωής στην Ελλάδα, βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών και χωρίς χρήση μεταβατικών μέτρων (Δείκτης Φερεγγυότητας 273,8% – 31/12/2018). Αυτό σημαίνει ότι διαθέτει κεφάλαια σχεδόν 3 φορές περισσότερο από το απαιτούμενο (ελάχιστο επίπεδο απαίτησης για κάθε ασφαλιστική εταιρία, ποσοστό 100%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*