Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση στην NP

NP Ασφαλιστική» είναι η ασφαλιστική Εταιρία που δίνει τη μεγαλύτερη σημασία στην εκπαίδευση των συνεργατών της όχι μόνο από θεσμική υποχρέωση αλλά γιατί από την ίδρυσή της έχει καταστήσει σαφές προς τους συνεργάτες της ότι «ο σωστός επαγγελματίας είναι ο εκπαιδευμένος επαγγελματίας».

857 συνεργάτες εκπαιδεύτηκαν το 2018

Το 2018 ήταν η χρονιά κατά την οποία η «NP Ασφαλιστική» έκανε την υπέρβαση πραγματοποιώντας συνολικά 69 σεμινάρια και εκπαιδευτικές συναντήσεις προς το δίκτυο συνεργατών της, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν:

37 σεμινάρια επανεκπαίδευσης / επαναπιστοποίησης στους τομείς Α,Β,Γ με συμμετέχοντες 498 συνεργάτες.

17 σεμινάρια επανεκπαίδευσης / επαναπιστοποίησης προηγούμενων ετών (2015-2017) με συμμετέχοντες 99 συνεργάτες.

15 λοιπά σεμινάρια & συναντήσεις στις οποίες συμμετείχαν 260 συμμετέχοντες.

Το σημαντικότερο για την εκπαιδευτική διαδικασία της «NP Ασφαλιστική» είναι ότι η Εταιρία εκτός από το εξαιρετικό εκπαιδευτικό κέντρο που έχει στα Κεντρικά Γραφεία στο Μαρούσι έχει αποκεντρώσει την διαδικασία επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης προς την περιφέρεια θέλοντας έτσι να εξυπηρετήσει τόσο τους τοπικούς συνεργάτες της όσο και να καταστήσει σαφές ότι βρίσκεται δίπλα τους όσο μακριά και εάν είναι αυτοί από την Αθήνα.

Δυναμική έναρξη το 2019 με 11 Σεμινάρια στους 2 πρώτους μήνες

Το τεράστιο ενδιαφέρον που έχει η «NP Ασφαλιστική» για την επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση των συνεργατών της θα είναι ιδιαίτερα εμφανές και το 2019. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρίας για το 2019, για τον τομέα Α έχουν προγραμματιστεί μόνο για το διάστημα 23/1/2019 έως 20/2/2019, 11 Σεμινάρια επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης στις πόλεις Μαρούσι, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Χαλκίδα, Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλο και Σπάρτη.

«NP Aσφαλιστική»: Η εκπαίδευση στόχος, όραμα και “όχημα” ανάπτυξης

O Διευθυντή Εκπαίδευσης της «NP Ασφαλιστική» κ. Σωτήρης Σπηλιόπουλος αναφερόμενος στην αξία της επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης αλλά και τη σημασία που δίνει η «NP Ασφαλιστική» στις δράσεις αυτές αναφέρει ότι: « Ο συνεχώς αναβαθμιζόμενος ρόλος του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή επιβάλλει την οργάνωση και τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με τα οποία να αποκτά αφενός τις απαραίτητες γνώσεις και αφετέρου την δυνατότητα να διατηρεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος. Τέλος, να είναι εναρμονισμένος πλήρως με τα όσα έχουν θεσπιστεί ή/και θα θεσπιστούν στο άμεσο μέλλον για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, σύμφωνα με την νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο.

Στο Τμήμα Εκπαίδευσης της «NP Ασφαλιστική» έχουμε κατανοήσει απόλυτα όλες αυτές τις αλλαγές και είμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας, έχοντας παράλληλα κατά νου μία μόνο επιλογή. Να παραμένουμε πιστοί στις Αξίες και τις Αρχές μας, όπως αυτές τέθηκαν και παραμένουν αναλλοίωτες από την ίδρυση της Εταιρίας:

Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Χρηστή Διαχείριση – Φιλεργατικότητα

Η θέσπιση κανόνων για την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, έχουν καταστήσει σημαντική & επιτακτική την ανάγκη για συνέχιση του συστήματος εκπαίδευσης, που ήδη υπάρχει από το ξεκίνημα του οργανισμού. Είναι ένα σύστημα το οποίο χαρακτηρίζεται από Δυναμική, έτσι ώστε να συνεχίσει να αποτελεί έναν από τους βασικούς μηχανισμούς που μεταφέρουν τις Πολιτικές και τους Στόχους της Εταιρίας μας προς τους ανθρώπους των Πωλήσεων, προκειμένου να δημιουργούν υπεραξίες μέσα από ποιοτικότερη εξυπηρέτηση καιεξασφάλισητωναναγκώντωνπελατώντους.

Πηγή: ΝP Family News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*