ΝΝ Hellas: 5% πάνω του Μ.Ο της ασφαλιστικής αγοράς

Ανταπόκριση: Βάιος Κρόκος

Οι αξιοσημείωτες επιτυχίες, τα πεπραγμένα και το στίγμα της επόμενης μέρας παρατέθηκαν στο συνέδριο πωλήσεων της ΝΝ Hellas που πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στην Αθήνα.

Όπως ανακοινώθηκε, στα 421,6 εκατομμύρια ευρώ ανήλθαν τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του 2018, συν 3,7% σε σύγκριση με το 2017, γεγονός που υποδηλώνει τη θετική πορεία και την στρατηγική της NN Hellas.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η εταιρεία εμφανίζει θετικό πρόσημο +5% σε σχέση με το σύνολο της υπόλοιπης ασφαλιστικής αγοράς.

Ενδεικτικό στοιχείο αποτελεί το εξής: Από τις ζημίες, ύψους 9 εκατ ευρώ του 2016, η εταιρεία κατέγραψε τελικά κέρδη 9 εκατ. ευρώ το 2018.

Τέλος, στην ομιλία της η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος κα Μαριάννα Πολιτοπούλου εκθείασε τις επιτυχίες της εταιρείας, μέσω της ομαδικής συνεργασίας, συμπληρώνοντας 3 χρόνια παρουσίας στην κορυφή του Ομίλου, συμβάλλοντας όχι μόνο στη βελτίωση των αποτελεσμάτων, αλλά και στην αλλαγή κουλτούρας που είχε τεθεί ως στόχος.

Στο συνέδριο πωλήσεων της ΝΝ Hellas λαμβάνουν χώρα επίσης οι σχετικές βραβεύσεις: Ημερολογιακό ΝΝ Πρακτορειακή, Αύξηση Χαρτοφυλακίου Πρακτορειακής, Βράβευση Ομαδικών – Νέα Παραγωγή, Βράβευση Ομαδικών – Αύξηση Χαρτοφυλακίου, e-application – Ποσοστό Χρήσης, e-application – Πλήθος αιτήσεων, Quality of Sales, Διατηρησιμότητα Σταθμισμένης Παραγωγής, Αριθμός Συμβολαίων, Recruitment.

Θα υπάρξουν επίσης βραβεύσεις για Ανάπτυξη Νέων Συνεργατών, Βράβευση Γραφείων της Περιφέρειας, Ημερολογιακό Ζωής – Νέοι Συνεργάτες, Ημερολογιακό Ζωής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*