Τι είπε ο St. Kandarian (MetLife Inc.) για τους νεοεισερχόμενους στις ασφάλειες ζωής

Ο Steven Kandarian, απερχόμενος εκτελεστικός διευθυντής της MetLife Inc., εφιστά την προσοχή στις ρυθμιστικές αρχές, ζητώντας τους να παρακολουθούν ορισμένους από τους νέους ανταγωνιστές στον κλάδο ασφάλισης ζωής.

«Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει παρακολουθήσουν στενά τους νεοεισερχόμενους στον τομέα της ασφάλισης ζωής, όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο επενδύουν τα χρήματά τους» ανέφερε ο ίδιος, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg.

«Οι Αρχές οφείλουν να εξετάσουν λεπτομερώς αυτό το ζήτημα και να διασφαλίσουν ότι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν αυτοί οι νεοεισερχόμενοι είναι εντός πλαισίου, διότι εάν εκείνοι αποτύχουν, εμείς επωμιζόμαστε το φορτίο».

«Είμαι ένθερμος υπέρμαχος της ανοικτής αγοράς – να μπορεί οποιοσδήποτε να ενταχθεί στον κλάδο – ωστόσο πρέπει να βασιζόμαστε όλοι στους ίδιους κανόνες» ανέφερε στη συνέντευξή του ο Κandarian.

Ο Steven Kandarian αποχωρεί στο τέλος του μήνα έπειτα από οκτώ χρόνια στη θέση του CEO της MetLife Inc. Θα τον διαδεχτεί ο Michel Khalaf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*