ΕΕΑΕ 1938-2018: Μια ιστορία 80 ετών

Επιμέλεια: Έλενα Ερμείδου

Ογδόντα χρόνια συνεχούς παρουσίας στην αγορά συμπληρώνει φέτος η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (ΕΕΑΕ). Η ιστορία της, που διατρέχει τον 20ό αιώνα, είναι συνυφασμένη με την ιστορία της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Στόχος της ΕΕΑΕ ήταν και θα είναι πάντα η υποστήριξη του ασφαλιστικού πράκτορα και η συνεχής ανάδειξη της διαχρονικής του αξίας.

Όλα ξεκίνησαν το 1932 με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ασφαλιστών. Στη συνέχεια, το 1938, παίρνει σάρκα και οστά η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος, με την ιδρυτική της διακήρυξη τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους και με την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση τον Μάιο που ακολούθησε.

Ο ρόλος του ασφαλιστικού πράκτορα ήταν και είναι καθοριστικός, καθώς με την παρουσία των ασφαλιστικών πρακτόρων ξεκίνησε στην Ελλάδα η πρώτη εξοικείωση με αυτό που σήμερα ονομάζουμε «ασφαλιστική συνείδηση».

Πέρα από τον ρόλο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, οι ασφαλιστικοί πράκτορες, ξεκινώντας, δημιούργησαν μια γέφυρα για την είσοδο πολλών ξένων ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα, οι οποίες εκπροσωπούνταν κυρίως από ασφαλιστικούς πράκτορες.

Η επαγγελματική αυτή τάξη, οι αντιπρόσωποι και τα γραφεία πρακτόρευσης αλλοδαπών και ημεδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με αυτόν τον τρόπο, έθεσαν τα πρώτα θεμέλια για τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Μέσα από το έργο τους αναπτύσσεται και διευρύνεται η έννοια της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ο θεσμός της ασφάλισης και ο ρόλος του ασφαλιστικού πράκτορα, τον οποίο υποστηρίζει, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η Ένωση Επαγγελματικών Ασφαλιστών Ελλάδος.

Από τον πρώτο χρόνο της ίδρυσής της (1938), διακρίνεται έντονα ο συνδικαλιστικός της ρόλος. Ήδη έναν χρόνο μετά, το 1939, αποστέλλει υπόμνημα-ψήφισμα προς τον υπουργό Εργασίας, με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων του επαγγέλματος.

Την ίδια χρονιά, ανακοινώνεται η ίδρυση του ΤΣΑΠΑ, του σημερινού επικουρικού ταμείου ασφάλισης ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνυπογράφουν σχετικό υπόμνημα.

Από τότε, η ΕΕΑΕ, με συνεχείς δράσεις, παρεμβάσεις και υπομνήματα προς τους αρμόδιους φορείς, πετυχαίνει να διαφυλάξει και να διατηρήσει την ποιότητα του επαγγέλματος, επιπλήττοντας και αποβάλλοντας από τον κλάδο τους καιροσκόπους και όσους δεν ασκούν το επάγγελμα με συνέπεια, ήθος και επαγγελματισμό.

Εκτός από τον συνδικαλιστικό της ρόλο, η ΕΕΑΕ δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο στις κρίσιμες στιγμές, όπως στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν αποφασίζει, μετά από συνεχόμενες και εκτεταμένες συνελεύσεις, να διαθέσει όλη της την περιουσία στην «κρατική υπηρεσία αλληλεγγύης».

Και, όχι μόνο… Η ΕΕΑΕ, στη διάρκεια της κατοχής, στέκεται αρωγός των απόρων συναδέλφων και των οικογενειών των μελών της που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο.

Δεκαπέντε χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, το 1960, μετά από αγώνες για την υποστήριξη του θεσμού και του επαγγέλματος, η ΕΕΑΕ εγκρίνει το σχέδιο νόμου για την κατοχύρωση του επαγγέλματος.

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’70, ο ασφαλιστικός πράκτορας είναι και ο μοναδικός φορέας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και η Ένωση Επαγγελματιών Ελλάδος μαζί με την Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Θεσσαλονίκης αποτελούν τους μοναδικούς συνδικαλιστικούς φορείς. Οι δύο αυτές ενώσεις μαζί θα δημιουργήσουν το 1983 την Πανελλήνια Ομοσπονδία (ΠΟΑΠ).

Με την εμφάνιση των ασφαλιστικών συμβούλων, την ίδρυση του ΠΣΑΣ το 1974 και την ίδρυση του ΣΕΜΑ το 1988, ενισχύεται ακόμη περισσότερο το επάγγελμα και η συνδικαλιστική δράση των φορέων της.

Το 1962, αποφασίζει τη μετάφραση και διανομή στα μέλη της του γαλλικού κώδικα δεοντολογίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, ενώ την ίδια χρονιά ο Αλέξανδρος Ταμπουράς θα εκπροσωπήσει την ΕΕΑΕ στη γενική συνέλευση του BIPAR.

Το 1980 ολοκληρώνεται η συνεργασία με το Διεθνές Γραφείο Ασφαλιστικής και Αντασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και η ΕΕΑΕ γίνεται πλήρως μέλος του.

Το 1991, η ΕΕΑΕ μεταφέρεται σε δικά της γραφεία, ιδιόκτητα, στην οδό Κάνιγγος 27, στην Αθήνα.

Σημαντικός σταθμός στην ιστορία της είναι το 2006, όταν καταφέρνει να εξασφαλίσει στα μέλη της ολοκληρωμένη κάλυψη αστικής ευθύνης με μοναδικούς όρους και ανταγωνιστικό ασφάλιστρο.

Σήμερα, στη νέα εποχή, την οποία διαμορφώνουν οι κανόνες και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ασφαλιστικός πράκτορας, ως ανεξάρτητος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, αποτελεί και πάλι την αιχμή του δόρατος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Το 2018, η ΕΕΑΕ, διά της προέδρου της, είναι παρούσα στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή που προετοιμάζει το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας IDD, παρεμβαίνοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου.

Με αδιαμφισβήτητη ιστορία, η ένωση κλείνει φέτος τα 80 χρόνια και είναι έτοιμη να υποστηρίξει το επάγγελμα του ασφαλιστικού πράκτορα στη νέα εποχή, για ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*