«Καμπανάκι» ασφαλιστών στον ΟΟΣΑ για τις φορολογικές εισηγήσεις και τη νομική αβεβαιότητα στις ψηφιακές επιχειρήσεις

Η Insurance Europe χαιρετίζει τις προσπάθειες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση.

Ωστόσο η Insurance Europe εκτιμά ότι οι προσαρμογές θα πρέπει να επικεντρωθούν στις BEPS (Base erosion and profit shifting, σ.σ. “μετατόπιση” κερδών απόπ υψηλές φορολογικές κλίμακες σε χαμηλές) παρά στο ήδη υπάρχον φορολογικό σύστημα.

Οι αρχικές προτάσεις του ΟΟΣΑ υπερβαίνουν κατά πολύ την απλή φορολόγηση των ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων και θα οδηγήσουν σε θεμελιώδεις αλλαγές στο υφιστάμενο διεθνές φορολογικό σύστημα εκτιμούν οι ασφαλιστές.

Οι προτάσεις είναι πολύ ασαφείς προς το παρόν, εκτιμά η Insurance Europe, και θα οδηγήσουν σε «σημαντική νομική αβεβαιότητα, σε αυξημένο διοικητικό φόρτο για τους φορολογούμενους και τις φορολογικές αρχές καθώς και σε φαινόμενα ‘διπλής φορολόγησης’» τονίζει τέλος η Insurance Europe.

 Διαβάστε εδώ το response letter της Insurance Europe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*