Συνέντευξη των Lloyd’s στο Insurance & Reinsurance Outlook 2019

Σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν την καθορισμένη ημερομηνία, χωρίς μεταβατική περίοδο ή περίοδο εφαρμογής, οι ασφαλιστές του Lloyd’s θα συνεχίσουν να τηρούν τις συμβατικές δεσμεύσεις του, όπως δηλώνει η Country Manager, Greece & Cyprus, Μαριάννα Παπαδάκη, μιλώντας στο Insurance & Reinsurance Outlook 2019 για το πώς επηρεάζει το Brexit τον Οργανισμό.

Εξηγεί ότι η τοποθέτηση ασφάλισης στο Lloyd’s θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό ίδια, παρ’ όλο που η Lloyd’s Brussels θα είναι ο ασφαλιστής των κινδύνων του ΕΟΧ αντί των μελών ενός συνδικάτου στο Lloyd’s.

 

Στην Έλενα Ερμείδου

 

  • Ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις για την αγορά του Lloyds Market το 2019;

 

Το Lloyd’s επικεντρώνεται στο μέλλον με μια στρατηγική που βρίσκεται υπό συνεχή επανεξέταση, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η αγορά. Ο Οργανισμός επικεντρώνεται στο να εξασφαλίσει ότι το Lloyd’s θα παραμείνει μια ισχυρή και ελκυστική αγορά στο μέλλον, όπως είναι εδώ και 330 χρόνια.

Το 2019 θα επικεντρωθούμε σε προτεραιότητες που αφορούν στη βελτίωση των επιδόσεων της ασφάλισης, μέσω μιας προσέγγισης βασισμένης στον κίνδυνο, περισσότερο επικεντρωμένης στην εποπτεία της αγοράς, αναπτύσσοντας τρόπους που θα κάνουν πιο εύκολη και πιο οικονομική την προσέγγιση του Lloyd’s από τους πελάτες και βελτιώνοντας την πρόσβαση στο Lloyd’s μέσω της τεχνολογίας, υποστηρίζοντας την ψηφιακή μας εξέλιξη.

Επιπροσθέτως, το ευρωπαϊκό τοπίο του κινδύνου μεταβάλλεται και υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για ειδικά προϊόντα –ένας τομέας στον οποίο το Lloyd’s υπερέχει.

Παράλληλα, η αύξηση στη ζήτηση για κάλυψη κινδύνων ιδιοκτησίας, αστικής ευθύνης και φυσικής καταστροφής, καθώς και για αναδυόμενους κινδύνους όπως αυτούς που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο, θα απαιτήσει νέα προϊόντα και λύσεις και η αγορά του Lloyd’s είναι σε θέση να ανταποκριθεί.

 

  • Πώς επηρεάζει το Brexit το Lloyds;

 

Το Lloyd’s είναι έτοιμο για το Brexit. Έχουμε συστήσει μια νέα ασφαλιστική εταιρεία με έδρα τις Βρυξέλλες (Lloyd’s Insurance Company SA, γνωστή και ως Lloyd’s Brussels), η οποία είναι αδειοδοτημένη από την Εθνική Τράπεζα του Βελγίου (National Bank of Belgium-NBB) για την ασφάλιση κινδύνων ζημιών σε όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Η Lloyd’s Brussels εγγυάται τη συνέχιση της πρόσβασης των πελατών του Lloyd’s στην εμπειρία της εξειδικευμένης ασφάλισης της αγοράς και στη χρηματοοικονομική ασφάλεια μετά το Brexit.

Η τοποθέτηση ασφάλισης στο Lloyd’s θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό ίδια, παρ’ όλο που η Lloyd’s Brussels θα είναι ο ασφαλιστής των κινδύνων του ΕΟΧ αντί των μελών ενός συνδικάτου στο Lloyd’s.

Το μοντέλο της Lloyd’s Brussels επιτρέπει την εξωτερική ανάθεση της ασφάλισης (και της εξουσιοδότησης διαχείρισης των απαιτήσεων), ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Lloyd’s στο Λονδίνο, αλλά και μέσω του δικτύου των τοπικών ανταποκριτών μας ανά την Ευρώπη.

Επομένως, οι ανταποκριτές (coverholders) του Lloyd’s στην Ελλάδα θα μεταβούν σε ασφαλιστικές καλύψεις που θα παρέχει η Lloyd’s Brussels.

Η Lloyd’s Brussels επωφελείται από την οικονομική ισχύ της αγοράς και έχει λάβει τις ίδιες οικονομικές αξιολογήσεις όπως το Lloyd’s-AM Best (A «εξαιρετικό»), Standard & Poor’s (A + «ισχυρό») και Fitch (AA-«πολύ ισχυρό»).

Η Lloyd’s Brussels θα χρησιμοποιεί την τελευταία τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής τοποθέτησης και της ψηφιακής συλλογής δεδομένων, για να διασφαλίσει ότι η τοποθέτηση ασφάλισης θα είναι εύκολα προσβάσιμη και οικονομικά αποδοτική.

Η εταιρεία είναι σε θέση να χτίσει μια πελατοκεντρική ευρωπαϊκή στρατηγική και προσβλέπουμε στις νέες ευκαιρίες που θα έχουμε μέσω της Lloyd’s Brussels για να αναπτύξουμε τις δραστηριότητές μας στην Ευρώπη.

Η αντασφάλιση των κινδύνων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορεί να συνεχίσει να συνάπτεται ελεύθερα από τα συνδικάτα στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019 ή μέχρι το τέλος οποιασδήποτε μεταβατικής περιόδου. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι αντισυμβαλλόμενοι του ΕΟΧ θα εξακολουθήσουν να αγοράζουν αντασφάλιση από τα συνδικάτα του Lloyd’s στο Λονδίνο, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξει «σκληρό» Brexit ή μεταβατικές ρυθμίσεις.

Το Lloyd’s εργάζεται για τη μεταφορά όλων των δραστηριοτήτων εντός του ΕΟΧ στη Lloyd’s Brussels, πριν από το τέλος του 2020, μέσω μεταφοράς χαρτοφυλακίου βάσει του Τμήματος VII του FSMA (Financial Services and Markets Act 2000). Σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από αυτήν την ημερομηνία, χωρίς μεταβατική περίοδο ή περίοδο εφαρμογής, οι ασφαλιστές του Lloyd’s θα συνεχίσουν να τηρούν τις συμβατικές δεσμεύσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης των έγκυρων απαιτήσεων.

Σε αντίθετη περίπτωση, το Lloyd’s θα κατευθύνει τους ασφαλιστές του ή θα λάβει άλλα ανάλογα μέτρα, για να διασφαλίσει ότι οι συμβατικές δεσμεύσεις θα τηρηθούν πλήρως μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς.

Η προσέγγιση του Lloyd’s έχει την πλήρη υποστήριξη της Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority) του Ηνωμένου Βασιλείου.

 

  • Έχουν περάσει δύο έτη από την εφαρμογή της Solvency II. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα; Υπάρχει χώρος για βελτιώσεις και αν ναι, σε ποιους τομείς;

 

Η Solvency II αποτελεί ένα κανονιστικό πλαίσιο της ασφάλισης για την ΕΕ βασισμένο στον κίνδυνο, που διευκολύνει τους ασφαλιστές της ΕΕ να συνάπτουν διασυνοριακές ασφαλίσεις και, συνεπώς, τους ασφαλισμένους της ΕΕ να αποκτούν την ασφαλιστική κάλυψη που χρειάζονται σε προσιτή τιμή. Λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστές κατά τον προσδιορισμό του ποσού του κεφαλαίου που πρέπει να κατέχουν, αναγνωρίζοντας συγχρόνως τα οφέλη της μείωσης του κινδύνου και της διαφοροποίησης, ενισχύεται η προστασία των ασφαλισμένων.

Ταυτόχρονα όμως, αποτελεί ένα πολύπλοκο σύστημα, και για ορισμένους ασφαλιστές τα έξοδα υλοποίησης ήταν υψηλά.

Παρ’ όλα αυτά, το καθεστώς της Solvency ΙΙ δεν είναι καθορισμένο εξαρχής και υπόκειται σε συνεχή επανεξέταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει ολοκληρωθεί μια ανασκόπηση σε στοιχεία της τυποποιημένης φόρμουλας και αναμένεται να ξεκινήσει μια δεύτερη επανεξέταση, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2020.

Αυτό δίνει την ευκαιρία για την αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί η Solvency II στην πράξη. Στις βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν περιλαμβάνονται η μείωση του κανονιστικού φόρτου παροχής στοιχείων, καθώς οι ασφαλιστές πρέπει επί του παρόντος να παράγουν μια δέσμη κανονιστικών επιστροφών ετησίως και σε τριμηνιαία βάση, καθώς και αλλαγές στη μέθοδο υπολογισμού του Περιθωρίου Κινδύνου, ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.

 

  • Οδηγία για τη Διανομή Ασφαλιστικών προϊόντων (IDD): Ποιες είναι οι απόψεις σας σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα;

 

Η Οδηγία για τη Διανομή Ασφαλιστικών προϊόντων (IDD) εξορθολογεί την προσέγγιση του κανονισμού της άσκησης ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην ενιαία αγορά της ΕΕ, διευκολύνοντας την παροχή της ασφάλισης πέρα από τα σύνορα των κρατών-μελών.

Ταυτόχρονα, σε αντίθεση με τη Solvency II, η IDD υιοθετεί μια προσέγγιση ελάχιστης εναρμόνισης, παρέχοντας στα κράτη-μέλη κάποια ευελιξία, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις κουλτούρες των ασφαλιστικών τους αγορών.

Αναγνωρίζοντας την αρχή της αναλογικότητας, διαφορετικές απαιτήσεις ισχύουν για διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων, με τα επενδυτικά προϊόντα να υπόκεινται σε περισσότερη ρύθμιση από ό,τι η γενική ασφάλιση και οι δραστηριότητες σχετικά με τους καταναλωτές να είναι πιο έντονα ρυθμιζόμενες από τις εμπορικές δραστηριότητες.

Η IDD φαίνεται να έχει συνταχθεί βασιζόμενη σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο ασφαλιστικής διανομής, στο οποίο η παροχή της ασφάλισης βασίζεται κυρίως στο έντυπο. Υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το πόσο καλά μπορεί να αντιμετωπίσει την άσκηση δραστηριοτήτων με ηλεκτρονικά μέσα. Η υποχρέωση παροχής ενός τυποποιημένου Εγγράφου Πληροφοριών Προϊόντος για την ασφάλιση ζημιών είναι δυσχερής και η χρησιμότητά του για τους πελάτες μπορεί να αμφισβητηθεί από κάποιους.

Είναι πιθανό ότι, στην πράξη, πολλοί πελάτες δεν θα δώσουν μεγάλη προσοχή στο Έγγραφο αυτό και μπορεί να θεωρήσουν ότι υπερφορτώνονται με πληροφορίες.

Το Lloyd’s υποστηρίζει τους στόχους της IDD, οι οποίοι είναι η παροχή ενός αποτελεσματικού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, καθώς και να καθιστά την κανονιστική μεταχείριση της διανομής ασφάλισης σε ολόκληρη την ΕΕ πιο ομοιόμορφη.

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό η εναρμόνιση της IDD σε τοπικό επίπεδο να μην εκτρέπεται από τους στόχους αυτούς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*