Διασυνοριακή περίθαλψη με την συμβολή των ασφαλιστικών

Τα προβλήματα στην υγεία είναι πολλά, και όπως πρόσφατα δήλωσε υψηλόβαθμο στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής στο IW δεν θα λυθούν αν δεν υπάρξουν σοβαρές μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις. Καθοριστικό ρόλο στην επίλυση των προβλημάτων έχει η συμβολή της Πολιτείας και της ιδιωτικής ασφάλισης.  

της Ελενας Ερμείδου

Πλέον, δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε, όπως έχει γραφτεί σε μελέτες μεγάλων αντασφαλιστικών μόνο τις  αρρώστιες που ξέραμε μέχρι σήμερα, αλλά και το φαινόμενο των μεγάλων πανδημιών. Συμβάλλουν σε αυτό η μετακίνηση των πληθυσμών, αλλά και η αλλαγή στο κλίμα. Χρειάζεται, συνεπώς, εκτός των άλλων να σχεδιαστούν συστήματα πρόληψης, όπως και να ενισχυθούν τα συστήματα των υποδομών και γενικώς η πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζονται βήματα.

Ενα από αυτά τα βήματα είναι οι διακρατικές συνεργασίες, όπου  η Πολιτεία συνεργάζεται με την ιδιωτική ασφάλιση για να παρέχει στους πολίτες υπηρεσίες υγείας σε γειτονικά μας κράτη. Με άλλα λόγια την παροχή διασυνοριακής περίθαλψης, με το ‘διαβατήριο’ του κράτους.

Μία επίσημη διασυνοριακή πλατφόρμα υγείας είναι χρήσιμη ώστε οι πολίτες να έχουν καθολική πρόσβαση σε όλων των ειδών τις υπηρεσίες.

Μεταξύ άλλων και πρότυπα κέντρα υγείας στα οποία η πρόσβαση θα είναι ανοικτή σε όλους τους πολίτες.

Δυστυχώς στην Ελλάδα οι περικοπές στην υγείας σχεδιάστηκαν χωρίς μελέτη. Τα θεμέλια της υγείας στην Ελλάδα ανέκαθεν έτριζαν και σήμερα χρειάζονται ‘υποστύλωση’.  Ο δρόμος είναι μακρύς και για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα υγείας, ώστε να φτάσουν σε καλό επίπεδο.

Σίγουρα και οι δύο τομείς αλληλοσυμπληρώνονται. Ο δημόσιος τομέας υγείας χρειάζεται την τεχνογνωσία των ασφαλιστικών και τα κεφάλαια και ο ιδιωτικός τομέας χρειάζεται την ποιότητα των γνώσεων και της εμπειρίας που έχουν οι ιατροί των δημοσίων νοσοκομείων.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*