χάπια, στηθοσκόπιο, χρήματα, δαπάνες υγείας

Το 1/5 των δαπανών υγείας είναι περιττό!

Περιττές ή ακριβές εξετάσεις και θεραπείες, νοσηλείες που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί, αλλά και η δυσκολία εφαρμογής βιώσιμων πολιτικών για τα φάρμακα «κοστίζουν» στα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας. Όπως έδειξαν στοιχεία που αντλήθηκαν από διάφορα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και παρουσιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Έκθεσης για την κατάσταση της Υγείας στην Ευρώπη, έως και το 20% των δαπανών υγείας θα μπορούσαν να ανακατανεμηθούν για καλύτερη αξιοποίηση.

«Δεν αναφερόμαστε σε μείωση των προϋπολογισμών, αλλά σε εξυπνότερο τρόπο επένδυσης» ξεκαθάρισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Υγεία, Vytenis Andrukaitis.

Περιττές δαπάνες μπορούν να προκύψουν από τη χορήγηση σε ασθενείς θεραπειών ή εξετάσεων, που δεν χρειάζονται ή που θα μπορούσαν να είχαν αντικατασταθεί από λιγότερο δαπανηρές επιλογές, αλλά εξίσου αποτελεσματικές. Όπως τονίζεται και στην έκθεση, ο έλεγχος αυτών των περιττών δαπανών μπορεί να συνεισφέρει στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και στη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε αποτελεσματική θεραπεία.

Σημαντικό κομμάτι αυτών των δαπανών αφορά σε περιττές νοσηλείες, κυρίως για χρόνιες παθήσεις που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Η απουσία αποτελεσματικού συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι μια από τις ρίζες του προβλήματος και στη χώρα μας, σχολίασαν στο Virus αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ, που συνέταξαν από κοινού την έκθεση. Είναι ενδεικτικό πως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εισαγωγές σε νοσοκομεία, για παθήσεις όπως το άσθμα και ο διαβήτη,  οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποφευχθούν, αντιστοιχούν σε περισσότερες από 37 εκατ. ημέρες νοσηλείας. Αντιστοίχως, η καθυστέρηση έξοδος ασθενών από τα νοσοκομεία κοστίζει σημαντικά για νοσοκομεία και συστήματα υγείας.

Σε ό,τι αφορά τα φάρμακα, οι συντάκτες της έκθεσης υπογραμμίζουν το ρόλο που διαδραματίζει στη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας η κατάλληλη αξιοποίηση των θεραπευτικών δυνατοτήτων. Μεταξύ των κινήσεων που μπορούν να γίνουν προς τον εξορθολογισμό των φαρμακευτικών δαπανών είναι:

  • μέτρα που θα ενισχύουν τις δυνατότητες αξιολόγησης των πλαισίων τιμολόγησης και αποζημίωσης, μέσω των συστημάτων HTA
  • αξιοποίηση των εξοικονομήσεων που μπορούν να προκύψουν από γενόσημα και βιο-ομοειδή
  • ενθάρρυνση της ορθολογικής συνταγογράφησης
  • βελτίωση της συμμόρφωσης των ασθενών στη θεραπεία

Ένας τέτοιος «συνδυασμός μέσων πολιτικής θα μπορούσε να βελτιστοποιήσει τις δαπάνες εξασφαλίζοντας αποδοτική επένδυση χρημάτων», σημειώνεται στην έκθεση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*