Πώς μπορείτε να έχετε το έλεγχο της ασφάλειας;

Χωρίς περιττές χρεώσεις και επιβαρύνσεις με το MyDynamis Plus ο πελάτης έχει στα χέρια του τον έλεγχο της ασφάλειας.

Η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική φροντίζει να είναι δίπλα στους ασφαλισμένους της με προσωπικές σχέσεις που διασφαλίζουν την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση και το  MyDynamis Plus κάνει αυτή τη φιλοσοφία, πράξη.

Προσφέρει ευελιξία στην ασφάλιση με ένα πακέτο το οποίο αποτελείται από όλες τις απαιτούμενες καλύψεις το οποίο όμως παρέχει και ευρεία επιλογή καλύψεων δίνοντας έτσι την δυνατότητα διαμόρφωσης ενός προσωπικού προγράμματος, ώστε να μην επιβαρύνετε ο πελάτης με καλύψεις που δεν χρειάζεται.

Οι καλύψεις περιλαμβάνουν: Αστική ευθύνη προς τρίτους από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου, Αστική Ευθύνη κατά την παραμονή του αυτοκινήτου σε κλειστούς φυλασσόμενους χώρους, Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα, Φροντίδα Ατυχήματος και Ρυμούλκηση συνέπεια ατυχήματος, Προσωπικό ατύχημα οδηγού για θάνατο ή μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα, Νομική Προστασία MONDIAL, Απώλεια Εγγράφων, Απώλεια Κλειδιών.

Το πρόγραμμα προσφέρει και προαιρετικές καλύψεις.

Ελ. Ερμ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*