ΕΙΑΣ, απόφοιτος, μαυροπίνακας, πιστοποίηση

Financial Planning και Συμβουλευτικές Πωλήσεων: Ακαδημαϊκή συνεργασία ΕΙΑΣ-ΠΑΠΕΙ με πιστοποίηση Eficert

Η νέα ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.) και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χρηματοοικονομικής Πιστοποίησης EFICERT, εκφράζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων.

Το πρόγραμμα εμπεριέχει την πλέον σύγχρονη και πλουσιότερη εφικτή τεχνογνωσία Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων, ικανή να εγγυηθεί τους πιο καινοτομικούς, συστηματικούς και αποτελεσματικούς τρόπους ανάδειξης του πελατοκεντρικού προσανατολισμού των πωλήσεων, των αναγκών, των προσδοκιών και των συμφερόντων των πελατών, καθώς και τους καταλληλότερους τρόπους άρτιας και ωφέλιμης ικανοποίησής τους.

Η εν λόγω ακαδημαϊκή συνεργασία κομίζει σύγχρονα «εφόδια» Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων, στηριζόμενα στη διεθνή θεωρία και βιβλιογραφία και πρωτίστως στις αποδεδειγμένα επιτυχείς και αποτελεσματικές πρακτικές Need Analysis, Insurance Advice και Financial Planning.

Το πρόγραμμα έχει 40 εκπαιδευτικές ώρες διάρκεια, συμπεριλαμβανομένης ειδικής ενότητας e-learning, και θα διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ΕΙΑΣ κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 23/10, 25/10, 30/10, 1/11, 6/11 & 8/11, 15:00-18:20.

Θεματικές ενότητες

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος έχουν ως εξής:

α. Το Νέο Περιβάλλον των Πωλήσεων

 • Οι Θεσμοί και το Νομοθετικό Πλαίσιο
 • Η Οικονομία και οι Κοινωνικές Αναστρωμάτωσης
 • Οι Νέες Τεχνολογίες
 • Η Νέα Αγοραστική Συμπεριφορά και οι Σύγχρονες Ασφαλιστικές Τάσεις

β. Το Μοντέλο Financial Planning ως Θεμελιώδης Αρχή των Συμβουλευτικών Πωλήσεων

γ. Οι Παράγοντες Ευημερίας του Ανθρώπου

 • Ασφαλιστικός Προγραμματισμός Ζωής και Υγείας
 • Αποταμιευτικός και Επενδυτικός Προγραμματισμός
 • Συνταξιοδοτικός Προγραμματισμός
 • Περιουσιακός Προγραμματισμός
 • Φορολογικός Προγραμματισμός

δ.  Ψυχολογία της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς και της Επικοινωνίας

ε. Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική και Ψυχολογία της Αποταμίευσης, της Ασφάλισης και της Επένδυσης

στ. Ανάπτυξη Συμβουλευτικών Πωλήσεων

 • Φιλοσοφία
 • Στάδια
 • Εφαρμοσμένες Τεχνικές
 • Άριστες Εργασιακές Συνήθειες

ζ. Συγκρότηση Business Plan 2018 και Εφαρμογή Μοντέλου Financial Planning

Οι προαναφερόμενες ενότητες εμπεριέχουν πλούτο δεδομένων, στατιστικών μεγεθών διεθνούς και ελληνικής τεχνογνωσίας, workshops και case studies, ενώ η ανάπτυξή τους θα εξελίσσεται κατά τρόπο διαδραστικό και συμμετοχικό.

Σε ποιους απευθύνεται 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά Στελέχη Πωλήσεων Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης (Διευθυντές Πωλήσεων, Επιθεωρητές Πωλήσεων και Account Managers), που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις συνιστώσες του Μοντέλου Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων, ώστε να οδηγήσουν τα Δίκτυα Πωλήσεων Ευθύνης τους από το προηγούμενο προϊοντικό και συμβολαιοκεντρικό μοντέλο πωλήσεων, στο πλέον σύγχρονο και αποτελεσματικό Μοντέλο Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων.
 • Στελέχη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που ασκούν καθήκοντα Management (Agency Managers, Unit Managers, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων, ….), που επίσης επιθυμούν να μετατοπίσουν το ενδιαφέρον των συνεργατών τους, από τις προηγούμενες συνήθειες και πρακτικές εργασίας τους, στο νέο και εξαιρετικά αποδοτικό Μοντέλο Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων.
 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές της πρώτης γραμμής, Financial Planners και Ασφαλιστικούς Συμβούλους, που επιθυμούν να «εισέλθουν» συντεταγμένα και αποτελεσματικά στη νέα εποχή των πωλήσεων, όπου ο σύγχρονος πελάτης της διαδικτυακής πληροφορίας και των Social Media, είναι άριστα ενημερωμένος και απαιτεί να συνεργάζεται με άριστους τεχνογνώστες και επιστημονικά καταρτισμένους Ασφαλιστικούς Συμβούλους και Financial Planners.
 • Στελέχη και Υπαλλήλους Τραπεζών και Bancassurance που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων και καλούνται να διαμορφώσουν τεκμηριωμένες προτάσεις υπέρ των πελατών τους.
 • Όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ή να προάγουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στους τομείς Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων.

Οι αιτήσεις εγγραφής στο πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, ενώ το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 340 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση εγγραφής, στο αρχείο 2018_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ FINANCIAL PLANNING & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*