ΕΙΑΣ, Diploma, βιβλία, καπέλο αποφοίτησης

ΕΙΑΣ-ΠΑΠΕΙ: Executive Diploma in Insurance Business Administration

Έμπρακτο και διαχρονικά έντονο είναι το ενδιαφέρον που επιδεικνύει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΣΑΕ προς την κατεύθυνση της υψηλής ποιότητας μετεκπαίδευσης των Μελών του Συνδέσμου, σε καίρια θέματα που εκσυγχρονίζουν και εμπλουτίζουν περαιτέρω την ασφαλιστική και διοικητική τεχνογνωσία τους.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το νέο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης EXECUTIVE DIPLOMA IN INSURANCE BUSINESS ADMINISTRATION, που το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχουν σχεδιάσει υπέρ της μετεκπαίδευσης των Μελών του Συνδέσμου, υπό την αιγίδα και την ενθάρρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το εν λόγω Πρόγραμμα Διοίκησης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διάρκειας 40 εκπαιδευτικών ωρών, συμπεριλαμβανομένης ειδικής ενότητας e-learning, θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου, 16.00-19.20.

Το Πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται κατ΄ αρχάς σε Μέλη του Συνδέσμου, εμπεριέχει τις εξής θεματικές ενότητες:

  1. Εταιρική Διακυβέρνηση και Θεσμικό Πλαίσιο Οργάνωσης & Λειτουργίας της Σύγχρονης Ασφαλιστικής Επιχείρησης
  2. Πηγές Ανάπτυξης Ασφαλιστικής Επιχειρηματικότητας
  3. Σύγχρονη Οργάνωση και Διοίκηση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Ασφαλιστικών Εργασιών
  4. Στελέχωση Ασφαλιστικών Εταιριών και Αναπτυξιακή Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Οι Έννοιες του Coaching και του Mentoring
  5. Διοίκηση Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων
  6. Στρατηγική Σκέψη και Ηγεσία
  7. Επικοινωνία και Marketing Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
  8. Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
  9. Η Αναλογιστική Λειτουργία και οι Διαστάσεις της στην Ασφαλιστική Επιχείρηση
  10. Νέες Τεχνολογίες Διοίκησης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι του Προγράμματος είναι οι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς Γιάννης Πολλάλης και Νίκος Φίλιππας, διαθέτοντες εξαιρετικές «περγαμηνές» αριστείας επί του συνόλου των θεμάτων του επιστημονικού ενδιαφέροντός τους.

Λεπτομέρειες του Προγράμματος βρίσκονται στον ιστότοπο του ΕΙΑΣ (www.eias.gr) και συγκεκριμένα εδώ, ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τη Γραμματεία του Ινστιτούτου (T: 210 9219660 & 210 9219684, Ε-mail: eiasinfo@eias.gr).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*