Διαγωνισμός για το πρόγραμμα ομαδικών ασφαλιστικών παροχών του ΤΜΕΔΕ

Ανοιχτό διαγωνισμό διενεργεί το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, για την ανάδειξη του αναδόχου με τον οποίο θα συνάψει συμβόλαια για την ομαδική ασφάλιση των μελών του.

Συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 550.000 ευρώ για ασφαλιστική περίοδο 12 μηνών.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 14-6-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. Περισσότερες πληροφορίες, στο αρχείο 345315_2018 – 211912 – Εγκύκλιοι.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*