Eurolife, Γ. Κροντήρης: Μπαίνουν νέες εταιρίες στο κλάδο

Συνέντευξη στην Ελενα Ερμείδου

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντος, αλλά και οι συμπληρωματικές καλύψεις, όπως το cyber insurance ή εγγύηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού θα μπουν επίκεντρο του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτου τα επόμενα χρόνια υπογραμμίζει o κος Γιώργος Κροντήρης Τεχνικός Διευθυντής Γενικών Ασφαλίσεων Eurolife ERB μιλώντας στο IW, για τις τεχνολογικές εξελίξεις και πως αυτές επιδρούν στην αγορά. Νέες εταιρίες που μέχρι σήμερα δεν έχουν παρουσία,  θα εισέλθουν στον κλάδο, όπως εταιρίες τεχνολογίας ή ακόμα και κατασκευαστές αυτοκινήτων ενώ οι ασφαλιστικές εταιρίες που στόχο έχουν να παραμείνουν στην αγορά καλούνται να μετασχηματιστούν.

 

  • Η νέα τεχνολογία φέρνει αλλαγές στον κλάδο αυτοκινήτου. Ποιες είναι οι κυριότερες τάσεις, και τι να περιμένουμε;

 

Η τεχνολογία φέρνει σημαντικές και άμεσες αλλαγές στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Οι αλλαγές εκτείνονται από το ίδιο το προφίλ του κινδύνου (συνδεδεμένα οχήματα, αυτόνομα οχήματα, υποδομή οδικού δικτύου), τον τρόπο διάθεσης του προϊόντος (usage based insurance, peer to peer insurance), τις δυνατότητες αξιολόγησης του κινδύνου (telematics, big data, AI), ακόμα και τον τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιριών και των δικτύων διανομής. Η κοινή κατευθυντήρια γραμμή όλων των παραπάνω συνοψίζεται στη δυνατότητα δημιουργίας και διάθεσης περισσότερο ευέλικτων και εξατομικευμένων προϊόντων.

 

  • Η οδική ασφάλεια θα είναι όπως την ξέρουμε μέχρι τώρα;

 

Τα στατιστικά στοιχεία της τροχαίας επιβεβαιώνουν την υπόθεση, πως το μεγαλύτερο μέρος των θανατηφόρων ατυχημάτων σχετίζεται με τον ανθρώπινο παράγοντα. Επομένως, είναι σαφές πως η υποβοήθηση του οδηγού αναμένεται να βελτιώσει το επίπεδο οδικής ασφάλειας.

Για να κάνουμε μια εισαγωγή, το επίπεδο αυτονομίας των οχημάτων κατηγοριοποιείται σε διάφορες βαθμίδες, από τα παραδοσιακά οχήματα χωρίς αυτονομία, εκείνα με συστήματα ασφαλείας που ειδοποιούν τον οδηγό, οχήματα με συστήματα ασφαλείας που ενεργούν και τέλος τα μερικώς και τα πλήρως αυτόνομα οχήματα. Εκτός από τα τελευταία, τα οποία αναμένεται να βελτιώσουν δραματικά το επίπεδο οδικής ασφάλειας, τα ήδη διαδεδομένα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS – Advanced Driver Assistance Systems) περιλαμβάνουν τεχνολογικές λύσεις όπως μεταξύ άλλων ειδοποίηση πρόσκρουσης, αυτόματη πέδηση για αποφυγή σύγκρουσης και ειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με στοιχεία από σχετικές έρευνες, όπως αυτή του οργανισμού ασφάλειας αυτοκινητοδρόμων (IIHRS) στις Η.Π.Α., τα παραπάνω συστήματα υποβοήθησης προσφέρουν αισθητή μείωση στη συχνότητα ατυχημάτων, τόσο σε ατυχήματα που προκαλούν υλικές ζημίες αλλά ακόμα περισσότερο σε ατυχήματα που προκαλούν σωματικές βλάβες.

Επομένως, με τη σταδιακή ενσωμάτωση των παραπάνω τεχνολογικών λύσεων στον στόλο των οχημάτων, αναμένουμε η οδική ασφάλεια να βελτιωθεί σε σχέση με το σημερινό επίπεδο. Το πραγματικό ερώτημα, λοιπόν, είναι ποιος θα είναι ο ρυθμός ενσωμάτωσης των παραπάνω λύσεων στα οχήματα που κυκλοφορούν στη χώρα μας, δεδομένου ότι ο ρυθμός αναπλήρωσης του στόλου είναι ιδιαίτερα χαμηλός τα τελευταία χρόνια.

 

  • Τα αυτοκινούμενα οχήματα θα είναι η ανατροπή του αιώνα. Τα ατυχήματα από ανθρώπινο λάθος μειώνονται, μήπως  θα δούμε να αυξάνονται από λάθη των κατασκευαστών, από λάθη που μπορεί να συμβούν σε κεντρικές μονάδες υπολογιστών όπως για παράδειγμα σε χώρους στάθμευσης αυτοκίνητων. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει το underwriting των κινδύνων;. Που θα δοθεί το βάρος των ευθυνών, θα μειωθούν ή θα αυξηθούν τα τιμολόγια;

 

Το τοπίο στην ασφάλιση οχημάτων αναμένεται να αλλάξει σημαντικά. Η σταδιακή ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα οχήματα και την ίδια την οδήγηση θα μειώσει τη συχνότητα των ατυχημάτων και κατ’ επέκταση το επίπεδο του απαιτούμενου ασφαλίστρου. Η ευθύνη, λοιπόν, μετατοπίζεται από τη χρήση του προϊόντος (οδήγηση) στο ίδιο το προϊόν. Επομένως, είναι εύλογο να ισχυριστεί κανείς πως ένα σημαντικό τμήμα του ασφαλίστρου θα μετατοπιστεί σταδιακά στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης προϊόντος, αλλά και σε συμπληρωματικές καλύψεις αυτού, όπως κάλυψη για κυβερνοεπιθέσεις (cyber insurance) ή εγγύηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

 

  • Πώς πιστεύετε πως θα ανταποκριθούν οι ασφαλιστικές εταιρίες στην τάση αυτή και πώς θα διαμορφωθεί η ασφαλιστική αγορά του αύριο;

 

Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πώς θα διαμορφωθεί η αγορά ασφάλισης οχημάτων τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, αναμένεται να εισέλθουν στο συγκεκριμένο κομμάτι και εταιρίες που δεν έχουν παραδοσιακή ασφαλιστική παρουσία, όπως εταιρίες τεχνολογίας ή ακόμα και κατασκευαστές αυτοκινήτων. Αντίστοιχα, οι ασφαλιστικές εταιρίες που επιθυμούν ενεργή συμμετοχή στο συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης, είναι απαραίτητο να μετασχηματιστούν, να βελτιώσουν τη λειτουργική τους αποτελεσματικότητα, να αναπτύξουν νέες ικανότητες και να ενισχύσουν σημαντικά το βαθμό ευελιξίας τους. Στην Eurolife ERB ήδη επενδύουμε και προετοιμαζόμαστε εντατικά για τις προκλήσεις αυτές και θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της αγοράς και της δυναμικής που διαμορφώνεται.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*