Μπλε σημαίες με λογότυπο Allianz

Αllianz: Τα ρίσκα που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη ίσως υπερβαίνουν τα οφέλη

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

«Δίκοπο μαχαίρι» μπορεί να αποδειχθούν οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence-AI) για τον (αντ)ασφαλιστικό κλάδο, καθώς οι κίνδυνοι που εγκυμονούν ίσως υπερκεράσουν τα δυνητικά οφέλη. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η Allianz Global Corporate and Specialty (AGCS), μονάδα του γερμανικού ασφαλιστικού ομίλου Allianz.

Όπως αναφέρεται στη σχετική μελέτη, η αυξημένη «ευπάθεια» σε κακόβουλες cyber επιθέσεις και τα τεχνικά προβλήματα, καθώς και η προοπτική μεγαλύτερης κλίμακας διαταραχών και χρηματοοικονομικών απωλειών εγείρουν σημαντικούς κινδύνους για τις (αντ)ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αποκτούν ευρύτερη χρήση στον κλάδο και οι κοινωνίες και οικονομίες καθίστανται περισσότερο διασυνδεδεμένες.

Επιπροσθέτως, οι (αντ)ασφαλιστικές εταιρείες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν νέα σενάρια ανάληψης ευθυνών καθώς οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων θα μετατοπιστούν από τους ανθρώπους στις μηχανές και τους κατασκευαστές τους, όπως φάνηκε και από το πρόσφατο θανατηφόρο ατύχημα που προκάλεσε αυτο-οδηγούμενο ΙΧ της Tesla.

Η AGCS υποστηρίζει ωστόσο ότι η αυξανόμενη εξάρτηση από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης όπως τα chatbots, τα αυτόνομα οχήματα και οι διασυνδεδεμένες μηχανές σε ψηφιακά εργοστάσια προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα για τις (αντ)ασφαλιστικές εταιρίες σε όρους ενίσχυσης της αποδοτικότητας, μείωσης επαναλαμβανόμενων διαδικασιών και βελτίωσης της πελατειακής εμπειρίας.

«Υπάρχουν τεράστιες προοπτικές για βελτίωση της αλυσίδας αξίας στον (αντ)ασφαλιστικό κλάδο χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη… Καταρχάς θα συμβάλει στην αυτοματοποίηση πολλών διαδικασιών, αφού τα συμβόλαια θα εκδίδονται και οι αιτήσεις αποζημίωσης θα διεκπεραιώνονται ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά», σχολίασε ο Michael Bruch, επικεφαλής του Κλάδου Αναδυόμενων Τάσεων της AGCS.

Οι (αντ)ασφαλιστικές εταιρίες είναι πρωτοπόροι στην υιοθέτηση της τεχνολογίας ΑΙ, καθώς είναι υποχρεωμένες να διαχειρίζονται μεγάλους όγκους δεδομένων μέσω επαναλαμβανόμενων διαδικασιών, που μπορούν να αναλύονται αποτελεσματικά από εφαρμογές μηχανικής μάθησης (machine learning applications).

H μελέτη της AGCS υπογραμμίζει ακόμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί δυνητικά να μετασχηματίσει τον τρόπο που οι (αντ)ασφαλιστικές εταιρείες αλληλεπιδρούν με τους πελάτες, επιτρέποντας την παροχή υπηρεσιών 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Η ανάλυση της ΑGCS ακολουθεί αντίστοιχη μελέτη του γαλλικού αντασφαλιστικού ομίλου SCOR, όπου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Denis Kessler είχε υποστηρίξει ότι η τεχνητή νοημοσύνη ίσως αποδειχθεί «game changer» για την παγκόσμια (αντ)ασφαλιστική βιομηχανία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*