Τέσσερα νέα ασφαλιστικά προϊόντα από την CNP ΖΩΗΣ

H CNP ΖΩΗΣ, με αφορμή την ένταξη στην οικογένεια των προϊόντων Bonjour Solutions τεσσάρων (4) νέων ασφαλιστικών επιλογών Σοβαρών Ασθενειών:

  • Bonjour Multicover (κάλυψη 42 Σοβαρών Ασθενειών)
  • Bonjour Man´s Care (κάλυψη 7 Σοβαρών Ασθενειών-μορφών ανδρικού καρκίνου)
  • Bonjour Woman´s Care (κάλυψη 7 Σοβαρών Ασθενειών-μορφών γυναικείου καρκίνου)
  • Bonjour Kid´s Care (κάλυψη 12 Σοβαρών Ασθενειών)

προσφέρει σε γυναίκες που θα επιλέξουν να ασφαλιστούν κατά το μήνα Δεκέμβριο με το προϊόν Bonjour Woman´s Care, τη δυνατότητα μιας ΔΩΡΕΑΝ εξέτασης προληπτικού ελέγχου Υπέρηχου μαστών (για γυναίκες έως και 40 ετών) ή Ψηφιακής μαστογραφίας (για γυναίκες από 41 ετών και άνω).

Σύμφωνα με ιατρικές μελέτες 1 στις 8 γυναίκες, θα εκδηλώσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους καρκίνο του μαστού. Παρά τη συχνότητα εμφάνισής του, αν διαγνωστεί έγκαιρα σε πρώιμο στάδιο, είναι ιάσιμος και για αυτό η CNP ΖΩΗΣ με την ανωτέρω προσφορά υποστηρίζει την έγκαιρη διάγνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα τέσσερα (4) νέα προϊόντα Σοβαρών Ασθενειών, καθώς και για την προσφορά της δωρεάν εξέτασης προληπτικού ελέγχου απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Πωλήσεων της CNP ΖΩΗΣ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*