Συνεργασία της Affidea Ευρωιατρική με την Mondial Assistance

Συμφωνία συνεργασίας με την Mondial Assistance υπέγραψε ο Όμιλος Affidea Ευρωιατρική. Συγκεκριμένα, μέσω του Πανελλαδικού Δικτύου Διαγνωστικών Κέντρων και Ιατρών της Affidea, εξασφαλίζεται στους ασφαλισμένους πρόσβαση στις υπηρεσίες και στα προγράμματα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης.
Το εκτεταμένο Πανελλαδικό Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων και Ιατρών της Affidea, είναι σε θέση να παράσχει υπηρεσίες βάσει των αναγκών των ασφαλισμένων. Πιο συγκεκριμένα, οι κάτοχοι των συμβολαίων της Mondial Assistance έχουν πρόσβαση στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας της Affidea όσον αφορά στις ιατρικές προληπτικές και διαγνωστικές εξετάσεις καθώς και ιατρικές επισκέψεις.
Το άρτια οργανωμένο και εκτεταμένο Πανελλαδικό Δίκτυο της Affidea περιλαμβάνει και καλύπτει όλες τις ειδικότητες των ιατρών, διασφαλίζοντας την άμεση και άριστη εξυπηρέτηση των εξεταζομένων.
Τα Κέντρα της Affidea είναι εγκατεστημένα σε πρότυπους ιατρικούς χώρους, έχοντας εξασφαλίσει υψηλά επίπεδα ασφάλειας, ενώ είναι εξοπλισμένα με ιατρικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής, επανδρωμένα από καταξιωμένους ιατρούς με άρτια επιστημονική κατάρτιση, ενώ διαθέτουν το πλέον σύγχρονο σύστημα τηλεϊατρικής στην Ελλάδα.
Η Affidea Ευρωιατρική εγγυάται υπεύθυνα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που την εμπιστεύονται.
Ο κ. Θεόδωρος Καρούτζος, Διευθύνων Σύμβουλος της Affidea Ευρωιατρική, αναφερόμενος στη συμφωνία δήλωσε : «Η συνεργασία με την Mondial Assistance ως στόχο της έχει την πρόσβαση στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του Ομίλου Affidea σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες. Οι κορυφαίοι ιατροί συνεργάτες μας, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός τελευταίας γενιάς που διαθέτουμε καθώς και οι υπερσύγχρονες μονάδες υγείας, βρίσκονται πλέον στην υπηρεσία των ασφαλισμένων της Mondial Assistance».

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*