Χ.Τσαντίλης-Ρέις, Interlife: Σημαντικός ο ρόλος του CIO στη στάθμιση του κόστους

Συνέντευξη του Χρήστου ΤσαντίληΡέιςCIO Interlife ΑΑΕΓΑ στην Έλενα Ερμείδου

Μεγάλη πρόκληση για τον CIO είναι η δυνατότητα παροχής άμεσης πληροφόρησης προς τη Διοίκηση, προκειμένου να χαράσσεται εύκολα και γρήγορα η στρατηγική της επιχείρησης. Για το πώς επιδρούν οι νέες τεχνολογίες στον κλάδο των ασφαλειών, για τις πιθανές λύσεις που «κομίζουν» και τους νέους συσχετισμούς που δημιουργούν με τα άλλα τμήματα μιας ασφαλιστικής εταιρείας μιλά σε συνέντευξή του στο περιοδικό iw o κύριος Χρήστος Τσαντίλης-Ρέις, CIO της Interlife ΑΑΕΓΑ. Απαντά, παράλληλα, και στο αν το «χαρτοφυλάκιο» των CIOs έχει ρίσκο και αν ο CIO απαιτείται να συνεργαστεί με τον CFO για τον καλύτερο έλεγχο των δαπανών, την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και την αντιμετώπιση των διαδικτυακών κινδύνων.

iw? Νέες τεχνολογίες: Έχουν έρθει για να μείνουν. Πώς επιδρούν όλα αυτά στο επιχειρηματικό μοντέλο του κλάδου των ασφαλειών;

Χρήστος Τσαντίλης-Ρέις: Η αγορά παγκοσμίως αλλάζει, με αποτέλεσμα όλοι οι τομείς των υπηρεσιών να επενδύουν στις νέες τεχνολογίες. Οι νέες τεχνολογίες σίγουρα μπορούν να επηρεάσουν θετικά και τον ασφαλιστικό κλάδο. Στην Interlife, παρακολουθούμε τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, που ανατρέπουν την ασφαλιστική αγορά και δημιουργούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων, την αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση των εργασιών, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας καθώς και στην εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση του κόστους. Οι νέες τεχνολογίες, λοιπόν, είναι ένας μονόδρομος για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που θέλουν να ξεχωρίσουν.

iw? Όλοι μιλούν για μετασχηματισμό, για είσοδο σε μια νέα εποχή με τη νέα τεχνολογία. Μήπως χρειάζεται ένα μέτρο, για να μη γίνουν λάθη; Μήπως είναι υπερβολικά τα χρήματα για τις νέες τεχνολογίες και δεν καλύπτονται έτσι οι πραγματικές ανάγκες; Είναι η τεχνολογία το «χρυσό κλειδί» των λύσεων;

Χ.Τ.: Η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και η αγορά και εφαρμογή high-tech λύσεων μπορεί να έχουν σημαντικό κόστος για την εταιρεία, αλλά μπορεί και να επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις, που να αξίζει να επενδύσει κανείς. Για τον λόγο αυτό, πριν τη δέσμευση σε λύσεις νέων τεχνολογιών, θα πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση του κόστους και των κινδύνων ως προς τα πιθανά οφέλη. Ο ρόλος του CIO και της Διοίκησης είναι σημαντικός στο να σταθμίζουν το κόστος, σε σχέση με την εξοικονόμηση και τα οφέλη που συνδέονται με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών.

iw? Με βάση αυτές τις εξελίξεις, δημιουργούνται νέοι συσχετισμοί του τμήματός σας με άλλα τμήματα, όπως των CFO, οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν κάποια δεδομένα ώστε να χαράξουν την επενδυτική τους στρατηγική;

Χ.Τ.: Με δεδομένες τις εξελίξεις στην τεχνολογία, ο ρόλος του CIO επαναπροσδιορίζεται και επιβάλλει νέους συσχετισμούς και συνεργασίες με άλλα τμήματα, προκειμένου να προτείνει λύσεις που θα συμβάλουν στην αυτοματοποίηση των εργασιών, την εξοικονόμηση πόρων καθώς και τη δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης, προκειμένου ο CFO και η Διοίκηση να χαράζουν ευκολότερα την επενδυτική στρατηγική της επιχείρησης.

iw? Χρειάζεται να συνεργαστεί ο CIO με τον CFO για την αντιμετώπιση των cyber κινδύνων και την καινοτομία;

Χ.Τ.: Παραδοσιακά, ο CFO και ο CIO συνεργάζονται και, συχνά, αντιμετωπίζουν προκλήσεις μέσα από αυτή τη συνεργασία, καθώς ο πρωταρχικός ρόλος του CFO είναι να αυξήσει το κέρδος και να μειώσει τον κίνδυνο και το υπερβολικό κόστος, ενώ ο ρόλος του CIO είναι η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών καθώς και η καλύτερη εκμετάλλευση και χρήση των τεχνολογικών assets της εταιρείας, χωρίς να είναι σε θέση να συνυπολογίζει τα κόστη στον βαθμό που χρειάζεται. Ο νέος, διευρυμένος ρόλος και των δύο στη σημερινή εποχή, ειδικά η αναγκαία πλέον συμμετοχή του CIO στη λήψη αποφάσεων, έχει κάνει επιτακτική την ανάγκη συνεργασίας και των δύο, προκειμένου να επιτευχθεί η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, η ανταγωνιστικότητα, η οικονομική ευρωστία και η φερεγγυότητα της επιχείρησης, αλλά και η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και των προσωπικών δεδομένων που θέτει ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Η παραδοσιακή «κόντρα» στις εταιρείες μεταξύ των προϋπολογισμών και των επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες στην Interlife έχει εξελιχθεί σε μια εποικοδομητική συνεργασία.

iw? Οι δαπάνες είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Μπορεί να υπάρξει ένας καλύτερος έλεγχος των δαπανών μέσα από μια καλή συνεργασία του CIO με τον CFO;

Χ.Τ.: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η συνεργασία των CIO, CFO και CEO δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική από ό,τι σήμερα. Προκειμένου να υπάρξει ένας καλύτερος έλεγχος των δαπανών καθώς και μια καλύτερη διαχείριση έργων του ΙΤ, χρειάζεται να υπάρχει εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ του CIO και του CFO. Για να γίνει αυτό θα πρέπει ο CIO να γίνει περισσότερο στρατηγικός και business oriented και ο CFO να είναι ενημερωμένος για τις νέες τεχνολογίες και να μη χαράζει την επενδυτική του στρατηγική μόνο βάσει των προϋπολογισμών και των εξόδων. Δεν σας κρύβω πως στην Interlife το έχουμε καταφέρει.

iw? Με ποιους άλλους κλάδους ο CIO θα πρέπει να διατηρεί μια καλή, αν μπορούμε να πούμε, «συμβιωτική» σχέση; Μπορούν οι CIOs να συνδράμουν στην ανάπτυξη των πωλήσεων με τη λήψη καλύτερων αποφάσεων;

Χ.Τ.: Όπως προανέφερα, ο CIO του σήμερα είναι περισσότερο business oriented. Συνεπώς, μπορεί να καταλάβει καλύτερα τις επιχειρηματικές ανάγκες των άλλων τμημάτων και να προτείνει καινοτόμες λύσεις για το underwriting και την ανάληψη κινδύνων, τη διαχείριση των πληρωμών, την αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση των εργασιών των αποζημιώσεων, καθώς και την ανάπτυξη των πωλήσεων.

iw? Το χαρτοφυλάκιο των CFOs έχει ρίσκο, αποδόσεις, υποαποδόσεις. Το δικό σας το χαρτοφυλάκιο των CIOs έχει ρίσκο;

Χ.Τ.: Το μεγαλύτερο ρίσκο στο χαρτοφυλάκιο του CIO είναι η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. Η προστασία των επιχειρηματικών και προσωπικών δεδομένων από ευπάθειες και τρωτά σημεία ασφαλείας είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους όχι μόνο της Interlife, αλλά και πολλών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), που θα είναι σε ισχύ από τον Μάιο του 2018.

Σημαντικό ρίσκο αποτελεί επίσης η καθυστέρηση στην υλοποίηση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών απαιτήσεων, λόγω ελλιπών διαδικασιών στην ανάπτυξη και τον έλεγχο των εφαρμογών.

Τέλος, μεγάλη πρόκληση για τον CIO είναι η δυνατότητα παροχής άμεσης πληροφόρησης προς τη Διοίκηση, προκειμένου να χαράσσεται εύκολα και γρήγορα η στρατηγική της επιχείρησης.

Στην Interlife, η υλοποίηση των ανωτέρω είναι ύψιστης προτεραιότητας και αποτελεί τακτικό θέμα των συνεδριάσεων του Τεχνικού Συμβουλίου της εταιρείας, με άριστα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*