Ατλαντική Ένωση:Τα πλεονεκτήματα των προγράμματων Atlas Protection

αφιέρωμα ασφαλιστικά προγράμματα Υγείας (μέρος γ’)

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα της υγείας, καθώς και τις σημερινές ανάγκες των πελατών, η Ατλαντική Ένωση δημιούργησε και παρέχει σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα δευτεροβάθμιας περίθαλψης (νοσοκομειακών παροχών) για την Ελλάδα και το εξωτερικό, και μάλιστα σε πολύ ανταγωνιστικές και προσιτές τιμές. Αναλυτικά:

Atlas Protection

Τι σας προσφέρει

• 100% κάλυψη εξόδων για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες σε νοσοκομείο στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία (δηλαδή σε κράτη του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου), και μάλιστα χωρίς πρότερη υποχρεωτική ενημέρωση γραμμής υγείας (τηλεφωνικού κέντρου) ή προέγκριση.
• 80% κάλυψη εξόδων στο εξωτερικό και 70% σε ΗΠΑ και Καναδά, χωρίς υποχρεωτική προέγκριση της εταιρείας για τη θεραπευτική μετάβαση στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται είτε χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας είτε με εκπιπτόμενο ποσό ανά περίπτωση νοσηλείας (δηλαδή συμμετοχή του ασφαλισμένου σε αυτά) 750 ευρώ, 1.500 ευρώ και 3.000 ευρώ, γεγονός που το καθιστά ακόμη πιο προσιτό από οικονομικής πλευράς.
• Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης εξόδων 1.500.000.00 ευρώ.
• Δωμάτιο και διατροφή σε θέσεις νοσηλείας Α’ (μονόκλινο) και Β’ (δίκλινο) και για ανώτατο χρονικό όριο κάλυψης 365 ημερών.
• 100% κάλυψη εξόδων σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), χωρίς όριο ημερών ή ανώτατου ποσού.
• Έξοδα για συνοδό ανήλικου παιδιού

Δαπάνες νοσοκομείου

• Αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας στο νοσοκομείο και στο σπίτι.
• 100% αμοιβή χειρουργών, αναισθησιολόγων και θεραπόντων ιατρών, χωρίς όριο (για νοσηλεία σε μη συμβεβλημένα νοσοκομεία ισχύει νέος και βελτιωμένος πίνακας καθορισμένων ανώτατων ορίων αμοιβών).
• 100% κάλυψη δαπανών μεταμόσχευσης οργάνων ή αγοράς/τοποθέτησης τεχνητών οργάνων/μελών.
• 100% κάλυψη εξόδων για Ημερήσια Θεραπεία ή Επέμβαση –χωρίς παρακράτηση απαλλασσόμενου ποσού.
• 100% κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπείες ή ακτινοθεραπείες –χωρίς υποχρεωτική χρήση Ταμείου, χωρίς παρακράτηση απαλλασσόμενου ποσού, χωρίς ανώτατο όριο εξόδων.
• Κάλυψη δαπανών για ενδοσκοπικές, μη επεμβατικές ιατρικές πράξεις, με ποσό έως 500 ευρώ κατά περίπτωση.
• Κάλυψη δαπανών επείγοντος ή έκτακτου περιστατικού στα εξωτερικά ιατρεία με ετήσιο ποσό έως 500 ευρώ.
• Δωρεάν ετήσιο check up –μετά την εξόφληση των ασφαλίστρων του 6μήνου.
• Κάλυψη εξόδων νοσηλείας για συγγενείς μη γνωστές παθήσεις έως 100.000 ευρώ.
• Κάλυψη εξόδων αισθητικής αποκατάστασης μαστών-δέρματος λόγω κακοήθειας, χωρίς επιμέρους όριο.

Έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία, που σχετίζονται με αυτήν

• Επίδομα μητρότητας
• Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας
• Χειρουργικό επίδομα
• Επίδομα συμμετοχής άλλου φορέα
• 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας στις «Ειδικές Κλίνες» των νοσοκομείων του ΕΣΥ, χωρίς παρακράτηση απαλλασσόμενου ποσού, χωρίς χρήση Κοινωνικού Φορέα Ασφάλισης
• 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας στα δημόσια νοσοκομεία, χωρίς παρακράτηση απαλλασσόμενου ποσού
• Εκπτώσεις ασφαλίστρων 5% και 10% για τα εξαρτώμενα μέλη (οικογενειακό πρόγραμμα)
• Ειδικός όρος συνέχισης ασφαλισιμότητας εξαρτωμένων μελών (σε περίπτωση ενηλικίωσης των παιδιών ή αποβίωσης του κυρίως ασφαλισμένου)
• Επείγουσα ιατρική βοήθεια στο εξωτερικό
• Επιπλέον προνόμια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης (με βάση παροχές συνεργαζόμενων φορέων, όπως π.χ. Όμιλος Ευρωκλινικής, Doctors’ Hospital και Euromedica), χωρίς επιβάρυνση του ασφαλισμένου
• Ηλικία λήξης ασφάλισης: χωρίς όριο (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις ανανέωσης που προβλέπονται από τους όρους του προγράμματος)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*