Ευρωπαϊκή Πίστη: Κέρδη προ φόρων 20,6 εκ. με αύξηση της καθαρής θέσης 18,6%

της Ελενας Ερμείδου

Νέες βελτιωμένες επιδόσεις κατέγραψε η Ευρωπαϊκή Πίστη το 2016, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην αγορά. Μετά από 39 έτη λειτουργίας και παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στην Ελλάδα τα τελευταία επτά έτη, η Ευρωπαϊκή Πίστη απέδειξετην αντοχή της στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, των ευκαιριών και των κινδύνων.

Παρουσία δημοσιογράφων και μετόχων της Εταιρίας,  ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Χρήστος Γεωργακόπουλος κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δήλωσε: “η πίστη και η αισιοδοξία για το μέλλον της Εταιρίας μας στηρίζονται στην εμπειρία, στα αποτελέσματα, στις αναλλοίωτες αρχές πάνω στις οποίες έχει οικοδομηθεί, στην εξαιρετική συνοχή 39 ετών, στα επιχειρησιακά πλεονεκτήματα που έχουμε ήδη οικοδομήσει και στους στρατηγικούς άξονες που έχουμε διαμορφώσει. Πιστεύουμε στις ικανότητες των ανθρώπων μας, στο δυναμισμό, στη δημιουργικότητα, στο πάθος και στην αφοσίωσή τους, που μέχρι σήμερα απετέλεσαν την κυριότερη δύναμη και ώθησαν την Εταιρία στην σημερινή της θέση και θα την οδηγήσουν στο μέλλον σε ακόμα ανώτερα επίπεδα.”.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για την οικονομική χρήση 2016

Το 2016, η Εταιρία σημείωσε αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 27,9% στα 20,6 εκατομμύρια  ευρώ, έναντι 16,1 εκ. ευρώ το 2015.  Αύξηση των μικτών ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 3,0% στα 172,2 εκ. ευρώ, έναντι 167,2 εκ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Αύξηση της καθαρής θέσης κατά 18,6% στα 96,2 εκ. ευρώ, ή 15,1 εκ. ευρώ σε σχέση με την 31/12/2015. Αύξηση του Ενεργητικού της κατά 8,9% στα 386,6 εκ. ευρώ, έναντι 355,0 εκ. ευρώ της χρήσης 2015. Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεών της κατά 6,3% στα 266,7 εκ. ευρώ, που είναι και ο πυλώνας της Εταιρίας,  έναντι 250,8 εκ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης. Αύξηση των επενδύσεων στα 304,4 εκ. ευρώ, έναντι 279,9 εκ. ευρώ το 2015. Αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της κατά 4,9%, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης να ανέρχονται στις 425 έναντι 405 τον Δεκέμβριο του 2015.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη, από το 2009 έως και σήμερα, έχει πετύχει θεαματική αύξηση της παραγωγής της κατά 53% και διπλασιασμό του μεριδίου αγοράς της. Επιπρόσθετα, έχει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που της επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό και σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά.

Στη Συνέντευξη Τύπου η Διοίκηση, εκτός από τα αποτελέσματα του 2016 ενημέρωσε και για την εισήγηση του Δ.Σ. να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή και παρουσίασε τους στόχους και τις προοπτικές της για το 2017.

Οι οικονομικοί στόχοι για το έτος 2017

Τούτων ανακοινωθέντων η Ευρωπαϊκή Πίστη έθεσε τους οικονομικούς της στόχους για το 2017  που είναι: η  αύξηση καθαρής παραγωγής κατά 3,8%, η  μείωση γενικών εξόδων ως ποσοστό επί της παραγωγής 0,5%, η  αύξηση των εσόδων επενδύσεων κατά 10%, η  μείωση κόστους πρόσκτησης κατά 0,5%, η  διατήρηση του συντελεστή ζημιών στα επίπεδα του 2016, η  διατήρηση της κερδοφορίας στα ίδια επίπεδα και η  μείωση του συντελεστή ακυρώσεων κατά 0,5%

Οι ποιοτικοί στόχοι για το έτος 2017

Παράλληλα έθεσε στους ποιοτικούς στόχους την διατήρηση των υποδομών για την εφαρμογή της Solvency II, την συνέχιση της ανάπτυξης νέων μηχανογραφικών εφαρμογών, την πλήρη λειτουργία του νέου μηχανογραφικού συστήματος αντιμετώπισης της απάτης SAS Fraud, την δημιουργία νέας διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης πελατών, την ενίσχυση του cross selling και την χρήσης του Ασφαλιστικού Γονέα, την εκπαίδευση και personal couching στο προσωπικό σε προαιρετική βάση.

Οι στρατηγικοί στόχοι για το 2017

Η Ευρωπαϊκή Πίστη θέτει ως στρατηγικό στόχο για το 2017 : την διασφάλιση – μεγένθυνση της οντότητας της Εταιρίας και των συμφερόντων των μετόχων, την συνεχή δράση επίτευξης στόχου “Ονείρου” και διαμόρφωσης ενιαίας κουλτούρας προσανατολισμού προς το στόχο, την ανάδειξη της Εταιρίας ως εκ των κορυφαίων ασφαλιστικών οργανισμών ως προς το μέγεθος, την φερεγγυότητα, την αξιοπιστία,  την πληρότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσών, το κοινωνικό πρόσωπο και τα οικονομικά αποτελέσματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στο site της εταιρίας www.europaikipisti.gr, στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*