ΕΑΔΕ λογότυπο

Δύο μέλη της ΕΑΔΕ στην Νομοπαρασκεαυστική Επιτροπή για την IDD

Με την υπ αρίθμ. 491/2017/Χ.Π.461 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εξεδόθη την 28/03/2017 και επεδόθη την  07/04/2017 ορίζονται τα Μέλη της ΕΑΔΕ Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου και Δημήτρης Γαβαλάκης, με την ιδιότητα του  Τακτικού και Αναπληρωματικού Μέλους στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ  περί Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Δικτύων (IDD) στην εθνική νομοθεσία.

Με την απόφαση αυτή που είναι αποτέλεσμα της άμεσης αντίδρασης των Σωματείων της Διαμεσολάβησης, διορθώνεται η παράλειψη, που άφηνε εκτός επιτροπής την τάξη των Διαμεσολαβούντων, στην οποία αναφέρεται  ο υπό επεξεργασία Νόμος.

Και τα δύο μέλη της ΕΑΔΕ εξέφρασαν την ικανοποίηση τους και δήλωσαν έτοιμοι να συμμετέχουν με απόψεις, προτάσεις και θέσεις.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*