Πωλεί την ασφαλιστική θυγατρική της στο Λουξεμβούργο η NN Group

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Ο ολλανδικός όμιλος ασφαλιστικός όμιλος NN Group και ο αμερικανικός όμιλος Global Bankers Insurance Group κατέληξαν σε συμφωνία για την πώληση της θυγατρική της ΝΝ στο Λουξεμβούργο, NN Life Luxembourg, σε θυγατρική της Bankers Insurance Group. Οπως αναφέρει το σχετικό ανακοινωθέν, η NN Life Luxembourg ιδρύθηκε το 1994 και παρέχει εξατομικευμένες λύσεις ασφαλειών ζωής προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών της. Η πώληση είναι αποτέλεσμα της διαρκούς στρατηγικής αξιολόγησης του χαρτοφυλακίου της ΝΝ και δεν επηρεάζει τις δραστηριότητες διαχείρισης ενεργητικού του ομίλου στο Λουξεμβούργο.

Η Global Bankers είναι μια εδραιωμένη “οικογένεια” εταιρειών ασφαλειών ζωής και αντασφάλισης  που δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες του κόσμου. Εχει τη βάση τις στις ΗΠΑ και ακολουθεί στρατηγική επέκτασης για να αποκτήσει μακροπρόθεσμη παρουσία σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές. Η Global Bankers αντιπροσωπεύει τον ασφαλιστικό βραχίονα της Eli Global LLC, μιας μοναδικής συνομοσπονδίας αυτόνομων επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς, όπως την υγεία και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση των εποπτικών αρχών και αναμένεται να ολοκληρωθει΄στο β’ τρίμηνο του 2017. Δεν αναμένεται δε να έχει σημαντική επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση και το λειτουργικό αποτέλεσμα του ομίλου ΝΝ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*