Ασφάλιση Διευθυντών & Στελεχών (D&O) (μέρος β΄)

της Έλενας Ερμείδου

Στη φαρέτρα των επιχειρήσεων σύγχρονα «εργαλεία» προστασίας

..Σήμερα, ωστόσο, οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους σύγχρονα «εργαλεία», για να προστατευτούν αποτελεσματικά. Η ασφάλιση ευθύνης στελεχών-D&O (Directors and Officers Liability) προστατεύει τα στελέχη, ώστε να μπορούν να επιτελέσουν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους. Η ασφάλιση ευθύνης στελεχών δεν απευθύνεται μόνο σε ιδιωτικές εταιρείες αλλά και σε δημόσιους οργανισμούς, καθώς όλο και περισσότερα στελέχη καλούνται να αναλάβουν θέσεις ευθύνης σε τέτοιους οργανισμούς.

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ασφάλιση ευθύνης στελεχών (D&O) δεν ασφαλίζει για δόλιες ενέργειες. Δεν αυξάνει τον ηθικό κίνδυνο, ούτε διευκολύνει τα στελέχη και το ΔΣ να παρανομούν. Μέσω μηχανισμών, αντίθετα, δημιουργεί συνθήκες αυξανόμενων ελέγχων.

Ειδικότερα, η ασφάλιση ευθύνης στελεχών, μεταξύ άλλων, καλύπτει διευθυντές και στελέχη έναντι αξιώσεων τρίτων, όπως πελατών, μετόχων, προμηθευτών, εργαζομένων, επίσημων αρχών, έναντι απαιτήσεων ακόμη και της ίδιας της εταιρείας στην οποία εργάζονται. Καλύπτει αμοιβές εξωτερικών συμβούλων για την υπεράσπιση των ασφαλισμένων στελεχών και διευθυντών καθώς και έναντι αποζημιώσεων και διακανονισμών.

Η επιχείρηση που στόχο έχει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να αποτιμήσει τον κίνδυνο στον οποίο είναι εκτεθειμένη λόγω ευθύνης των στελεχών της και να υιοθετήσει πρακτικές και μηχανισμούς ελέγχου λαθών, εκσυγχρονίζοντας το μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης και την εσωτερική της επικοινωνία.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι ένας μηχανισμός διαχείρισης φήμης σε δύσκολες συνθήκες –αλλά και σε κανονικές συνθήκες– μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμος.

Ποιοι έχουν το δικαίωμα αγοράς ενός ασφαλιστηρίου D&O

Το ασφαλιστήριο D&O έχει δικαίωμα να το αγοράσει οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι γεγονός ότι οι εισηγμένες, οι πολυμετοχικές εταιρείες, οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες, οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί ή οι εταιρείες με έντονη δραστηριότητα σε διαδικασίες εξαγορών & συγχωνεύσεων (M&A) έχουν την ανάγκη της κάλυψης, καθώς διατρέχουν υψηλότερους κινδύνους, έναντι άλλων επιχειρήσεων. Ωστόσο, η ευθύνη των στελεχών και των διευθυντών δεν περιορίζεται από το αντικείμενο ή το μέγεθος μιας επιχείρησης, ακόμη κι αν τα στελέχη ή οι διευθυντές είναι διαχειριστές μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Οι ευθύνες των στελεχών και των διευθυντών απορρέουν από τις πράξεις τους.

Έχοντας οι επιχειρήσεις ένα ασφαλιστήριο D&O, μεταφέρουν κατά κάποιον τρόπο το βάρος του κινδύνου στην ασφαλιστική εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει έναντι των εγερθεισών απαιτήσεων για λογαριασμό των ασφαλισμένων.

Το ασφαλιστήριο D&O ανήκει στον τύπο των ασφαλιστηρίων “Claims Made”, συνεπώς καλύπτει απαιτήσεις που προκύπτουν εντός της περιόδου ασφάλισης ή της περιόδου γνωστοποίησης που την ακολουθεί, και εφόσον η πράξη οδήγησε στην απαίτηση, συνέβη είτε εντός της περιόδου ασφάλισης είτε μετά την ημερομηνία αναδρομικής ισχύος. Όλες αυτές οι έννοιες είναι κρίσιμες κατά τη διαπραγμάτευση των όρων του ασφαλιστηρίου.

Κορυφαία στο Claims Management η Marsh

Ο τομέας του claims management (Διαχείριση Απαιτήσεων) της Marsh αποτελείται από ένα παγκόσμιο δίκτυο, με πάνω από 1.500 εξειδικευμένα στελέχη. Η Marsh παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις σε όλο το φάσμα των καλυπτόμενων και μη κινδύνων, γεγονός που επιτρέπει τον περιορισμό τους κόστους διαχείρισης ζημιών ευθύνης διευθυντών και στελεχών (D&O).

Λύσεις εξειδικευμένες από την Gras Savoye Willis Hellas

Η Gras Savoye Willis Hellas παρέχει εξειδικευμένες λύσεις ασφαλίσεων, έχοντας εκτιμήσει τις ανάγκες του πελάτη και καθορίσει το προφίλ του κινδύνου. Συνεργάζεται με ασφαλιστικές που περιλαμβάνονται στις λίστες του ομίλου και έχει τη στήριξη της Gras Savoye Willis, η οποία με τη σειρά της παρέχει πρόσβαση στις αγορές του Λονδίνου, της Γαλλίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Επιπλέον, διαθέτει την τεχνογνωσία για να δώσει εξατομικευμένες λύσεις ασφάλισης D&O σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

ΑΟΝ Risk Solutions: Υπηρεσίες σε εταιρείες όλων των κλάδων

Η Aon Greece εξυπηρετεί εταιρείες όλων των κλάδων, όπως κατασκευαστικές, πετρελαϊκές, ναυτιλιακές και αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, τράπεζες, παρασκευαστές και διανομείς τροφίμων και άλλους βιομηχανικούς και εμπορικούς οργανισμούς. Οι υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της AON Risk Solutions περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και την ευθύνη μελών ΔΣ & στελεχών επιχείρησης (D&O).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*