Συνέντευξη Β. Χριστίδη / Euler Hermes για την Ελλάδα, τα insolvencies, non payments

Δύο τοις εκατό (2%) αύξηση του ΑΕΠ –βασισμένο σε προϋποθέσεις– και πιθανή μείωση των αφερεγγυοτήτων, ως αποτέλεσμα μιας πιθανής περαιτέρω χαλάρωσης των capital controls, καθώς και της προοδευτικής ενίσχυσης της δραστηριότητας των τραπεζών για το 2017, προβλέπει για την Ελλάδα η Euler Hermes. Σε συνέντευξη που παρέθεσε στο περιοδικό IW  ο διευθύνων σύμβουλος της Euler Hermes Hellas, Βασίλης Χριστίδης, τονίζει ότι η ασφαλιστική είναι προσηλωμένη στον στόχο της να διασφαλίζει τις εμπορικές δραστηριότητες μέσα από το τρίπτυχο πρόληψη, αποζημίωση και διαχείριση απαιτήσεων.

Αναφερόμενος στα capital controls, επισημαίνει πως η διαδικασία δυσχέρανε την κατάσταση, αλλά σύντομα επιτεύχθηκε σταδιακή βελτίωση, «λόγω της εμπιστοσύνης του ομίλου μας στη διοίκηση και στο έμπειρο προσωπικό της εταιρείας μας». Σε ό,τι αφορά την παροχή ορίων κάλυψης, εξηγεί πως η πιστοληπτική ικανότητα των αγοραστών, η οποία εξετάζεται μέσα από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης, καθώς επίσης και από τα στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς μέσα από την εκτενή βάση δεδομένων, αποτελεί το κριτήριο λήψης ορίων κάλυψης.

Συνέντευξη στην Έλενα Ερμείδου

– Κάθε χρόνο, επί επτά συνεχόμενα έτη, λέμε ότι η Ελλάδα ξεπέρασε τον κίνδυνο, και μετά από λίγο ο κίνδυνος χρεοκοπίας βρίσκεται πάνω από την Ελλάδα. Ποιο είναι σήμερα το country risk της Ελλάδας και πόσο επηρεάζει τα όρια που δίνετε ως ασφαλιστές πιστώσεων;

Η ελληνική οικονομία, έχοντας καταγράψει μια πορεία ύφεσης αρκετών χρόνων και όντας παράλληλα επιβαρυμένη από τα capital controls και την αδυναμία του εγχώριου τραπεζικού κλάδου να παρέχει ουσιαστική χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα, έχει επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2016, στο επίπεδο του 0,6%, ενώ για το 2017 ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ εκτιμάται στο 2%, βασισμένος, φυσικά, σε κάποιες προϋποθέσεις.

Όλα αυτά τα χρόνια, η Euler Hermes Hellas παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της να προστατεύει και να διασφαλίζει τις εμπορικές δραστηριότητες (εγχώριες και εξαγωγικές) των ελληνικών επιχειρήσεων, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες τους, διατηρώντας μια μακροχρόνια σχέση συνεργασίας και στηρίζοντάς τες σε ένα δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον, μέσα από το τρίπτυχο πρόληψη, αποζημίωση και διαχείριση απαιτήσεων. Μέσα στην κρίση, όχι μόνο δεν μειώσαμε την παρουσία μας, αλλά αντίθετα την ενισχύσαμε, έχοντας τη μεγαλύτερη έκθεση στην ελληνική αγορά, ανάλογη της ηγετικής θέσης του ομίλου μας στην παγκόσμια αγορά της ασφάλισης πιστώσεων.

-Σε τι βαθμό κινήθηκαν τα insolvencies/non payments των ελληνικών επιχειρήσεων μέσα στο 2016; Προβλέπεται βελτίωση μέσα στο 2017 και από τι θα εξαρτηθεί;

Με βάση τις εκτιμήσεις της Euler Hermes, o Παγκόσμιος Δείκτης Αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων προβλέπεται να αυξηθεί κατά +1% το 2017. Για την Ελλάδα, οι εταιρικές επισφάλειες αναμένεται να καταγράψουν αύξηση κατά 3% το 2016, ενώ το 2017 προβλέπεται ότι μπορεί να μειωθούν, ως αποτέλεσμα πιθανής περαιτέρω χαλάρωσης των capital controls, καθώς και της προοδευτικής ενίσχυσης της δραστηριότητας των τραπεζών.

-Ο συνδυασμός του ΟΑΕΠ με τον κλάδο ασφάλισης πιστώσεων της ιδιωτικής ασφάλισης μπορεί να δουλέψει αποτελεσματικά;

Ο ΟΑΕΠ διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των μικρών εξαγωγικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε χώρες με υψηλό πολιτικό κίνδυνο. Η έλλειψη όμως φυσικής παρουσίας στις χώρες που προσφέρει τις υπηρεσίες του καθώς επίσης και η μη κάλυψη των εγχώριων εμπορικών πιστώσεων είναι παράγοντες που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια άμεσης σύγκρισης με ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων, όπως η Euler Hermes.

-Έχει δυσκολία στο να δίνει όρια ασφάλισης η Euler Hermes (εξωτερικό) σε επιχειρηματίες-εμπόρους που εξάγουν προς την Ελλάδα; Με τι κριτήρια δίνονται αυτά τα όρια;

Η Euler Hermes δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, καθώς προβαίνει στην παροχή ορίων με γνώμονα την πιστοληπτική ικανότητα των αγοραστών, τόσο μέσα από πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης μέσα από τα 50 έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη μας (το οποίο αποτελεί ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα) –όπως άμεση επικοινωνία και συναντήσεις με στελέχη των εταιρειών και της αγοράς– όσο και μέσα από δευτερογενείς πηγές (π.χ. οικονομικά στοιχεία, βάσεις δεδομένων) καθώς και με στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς μέσα από την εκτενή βάση δεδομένων μας, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη και το εκάστοτε μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας και τις συνθήκες των επιμέρους κλάδων της οικονομίας.

Τα capital controls δυσχέραναν φυσικά τη διαδικασία, αλλά πολύ γρήγορα καταφέραμε τη σταδιακή βελτίωση της κατάστασης, λόγω της εμπιστοσύνης του ομίλου μας στη διοίκηση και στο έμπειρο προσωπικό της εταιρείας μας. Πλέον, έχουμε μια ομαλοποίηση της κάλυψης των ορίων για την Ελλάδα, πάντα με αίσθηση ευθύνης, αφού συνήθως, και λόγω θέσης, η Euler Hermes αποτελεί το βαρόμετρο για όλη την αγορά.

-Πώς ασφαλίζονται τα μεγάλα έργα διάρκειας άνω των δύο ετών;

Η Euler Hermes Hellas δεν παρέχει τέτοιου είδους καλύψεις, λόγω του ότι η ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων είναι εξ ορισμού βραχυχρόνια. Υπάρχει όμως εταιρεία του ομίλου στο εξωτερικό που προσφέρει αυτήν την υπηρεσία για μεγάλα έργα υποδομών, ή αλλιώς τέτοιες ανάγκες μπορούν να καλυφθούν μέσα από την παροχή εγγυήσεων.

-Τι τζίρους ζητάτε από τους Έλληνες επιχειρηματίες ώστε να δώσετε όρια, τι άλλο εξετάζετε;

Κριτήριο για την παροχή ορίων αποτελεί η πιστοληπτική ικανότητα των αγοραστών, η οποία εξετάζεται, όπως αναφέραμε προηγουμένως, μέσα από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης, καθώς επίσης και από τα στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς μέσα από την εκτενή βάση δεδομένων μας. Αξίζει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι η Euler Hermes έχει επενδύσει σημαντικά σε μια εξειδικευμένη ομάδα αναλυτών κινδύνου –στο τμήμα διαχείρισης κινδύνων, που αποτελείται από 20 άτομα– η οποία προβαίνει στην έγκαιρη και άμεση αξιολόγηση του κινδύνου του πελατολογίου των ασφαλισμένων μας, το οποίο αποτελεί και αξεπέραστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

-Τι αποζημιώσεις καταβάλατε στην Ελλάδα;

Κατά τη διάρκεια των περασμένων χρόνων, και ιδιαίτερα από την αρχή της κρίσης, το ύψος των αποζημιώσεων που έχουμε καταβάλει κυμάνθηκε σε αρκετά υψηλά επίπεδα κάποιες χρονιές. Όμως η ισχυρή κεφαλαιοποίηση, οι άρρηκτες σχέσεις με τους αντασφαλιστές μας, η υψηλότατη πιστοληπτική αξιολόγηση του ομίλου μας (ΑΑ-), όπως και το μέγεθός του, αποτέλεσαν την εγγύηση που χρειάζεται μια ασφαλισμένη επιχείρηση ότι όταν θα έρθει κάποια μεγάλη ζημιά, θα είμαστε πάντα δίπλα της.

-Τι εργαλεία παρέχετε ως Euler Hermes Hellas στους συνεργάτες-ασφαλιστές σας;

Εκτός από τη συνεχή επικοινωνία μας και την υποστήριξή μας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο στάδιο της σύμβασης ασφάλισης, παρέχουμε επίσης στους συνεργάτες μας, χωρίς κόστος, πρόσβαση όλο το 24ωρο στο online σύστημα πληροφοριών της Euler Hermes EOLIS, το εύκολο εργαλείο παρακολούθησης και διαχείρισης των συμβάσεων, ενώ δεν έχουμε σταματήσει να επενδύουμε σε νέα συστήματα, βελτιώνοντας συνεχώς τα επίπεδα της συνεργασία μας.

– Ποια είναι τα επιχειρηματικά σας πλάνα για το 2017;

Οι συνεχείς προσπάθειές μας για την αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε στους Έλληνες επιχειρηματίες, η στήριξη των ασφαλισμένων μας και η διατήρηση της μακροχρόνιας (πάνω από 20 χρόνια πλέον) σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας, αλλά και η ευρύτερη αναγνώριση της ασφάλισης πιστώσεων ως απαραίτητου χρηματοοικονομικού εργαλείου για τις επιχειρήσεις, θα συνεχίσουν να αποτελούν τον οδηγό μας στα επιχειρηματικά μας πλάνα και το 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*