άνδρας, κοστούμι, ευρώ, πίστωση, κερδοφορία

Ασφάλιση πιστώσεων: “Διαβατήριο” για την υγιή ανάπτυξη

της Έλενας Ερμείδου

Η ασφάλιση πιστώσεων προστατεύει την επιχείρηση από τους εμπορικούς και πολιτικούς κινδύνους. Από τον εμπορικό κίνδυνο: ένας πελάτης να μην εξοφλήσει τις οφειλές του απέναντι στην επιχείρηση εντός των συμφωνηθεισών προθεσμιών ή λόγω του ότι κήρυξε πτώχευση. Από τον πολιτικό κίνδυνο: οι επιχειρήσεις που εξάγουν να μην μπορούν να πάρουν τα λεφτά τους μετά από απρόοπτα συμβάντα.

Ένα συμβόλαιο ασφάλισης πιστώσεων παρέχει πολλαπλά οφέλη. Μεταξύ αυτών, καλύτερο πιστωτικό έλεγχο, δυνατότητα βελτίωσης του επιχειρηματικού σχεδιασμού, λόγω καθορισμού και πρόληψης των πιθανών κινδύνων, βελτίωση των σχέσεων της επιχείρησης με τις τράπεζες και ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, διεύρυνση της πελατειακής βάσης μέσα από φερέγγυο πελατολόγιο, πιστοληπτικό έλεγχο των πελατών, υγιή ισολογισμό μέσω της μείωσης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης, καθώς η επιχείρηση εισπράττει αποζημίωση από την ασφαλιστική πιστώσεων σε περίπτωση ανείσπρακτης οφειλής, καλύτερη αξιοποίηση, σε κάθε περίπτωση, των εμπορικών ευκαιριών που παρουσιάζονται.
Είναι βασικό το γεγονός ότι με τη σύναψη του συμβολαίου ασφάλισης πιστώσεων μια ομάδα επαγγελματιών θα βρίσκεται συνεχώς κοντά τόσο στον πελάτη όσο και στις επιχειρήσεις με τις οποίες ο πελάτης συναλλάσσεται, είτε είναι στην εγχώρια είτε στη διεθνή αγορά.

Το κόστος ενός τέτοιου συμβολαίου προκύπτει ανά περίπτωση. Κατά τη διαδικασία της τιμολόγησης, μελετάται η οικονομία (και οι προοπτικές της), η διάρκεια της πίστωσης, η κατανομή του κινδύνου, οι επισφαλείς απαιτήσεις, ο αριθμός και η φερεγγυότητα των πελατών κ.ά. Το κόστος ωστόσο –θα πρέπει να σημειωθεί– είναι αναμφισβήτητα χαμηλότερο συγκριτικά με το μέγεθος του πιστωτικού κινδύνου που καλύπτεται από το συμβόλαιο.

Περισσότερα στο πρώτο Συνέδριο Ασφάλισης Πιστώσεων που διοργανώνει η Atradius με θέμα “Μονόδρομος στην πορεία για υγιή οικονομική ανάπτυξη” την Τετάρτη στις 26 Απριλίου 2017 και ώρα 17:00.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*