Ποιος κλάδος διαμόρφωσε την αγορά Ε&Σ το 2016..

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη της PwC «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2016», κατά την διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν 38 Εξαγορές και Συγχωνεύσεις (Ε&Σ) αξίας €4,4 δισ., περίπου τριπλάσιες σε σχέση με το 2015. Εξ’ αυτών οι πέντε μεγαλύτερες συναλλαγές άγγιξαν τα €3,8 δισ.

Το κλίμα οικονομικής αβεβαιότητας παραμένει και το 2016. Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων έχει καθυστερήσει και η δεύτερη αξιολόγηση δεν έχει ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν.

Τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης είναι τα ακόλουθα:

  • Οι 38 Ε&Σ ανήλθαν σε €4,4 δισ., αφορώντας κυρίως τον κλάδο των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
  • Η συνολική αξία των συναλλαγών αυξήθηκε σημαντικά κατά 230% σε σχέση με το 2015, κυρίως λόγω της ρευστοποίησης των non-core assets των συστημικών τραπεζών, με την μέση αξία των συναλλαγών να έχει αυξηθεί κατά 152%
  • Ο κλάδος των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών διαμόρφωσε την αγορά Ε&Σ στην Ελλάδα (~70%) το 2016
  • Οι ιδιωτικοποιήσεις ήταν εκτός στόχου το 2016, συγκεντρώνοντας μόλις €500εκ έναντι στόχου €1,3 δισ.
  • Τα ελληνικά κρατικά ομόλογα το 2016 συνέχισαν να έχουν πολύ υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τα ομόλογα άλλων περιφερειακών χωρών της Ευρωζώνης
  • Το ύψος των Ε&Σ στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μικρό σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*