Νάντια Σταυρογιάννη: Χρονιά αλλαγών και ανακατατάξεων το 2016

Για τα γεγονότα που σημάδεψαν τον κλάδο της νομικής προστασίας το 2016, τις αλλαγές που δρομολογούνται για το 2017 καθώς και για τις διεθνείς τάσεις στον κλάδο μίλησε η διευθύνουσα σύμβουλος της DAS Hellas σε συνέντευξή της στο Insurance & Reinsurance Outlook. Αναφερόμενη στην αγορά των ασφαλειών/αντασφαλειών εμφανίζεται αισιόδοξη, δηλώνοντας ότι η αγορά έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Μιλώντας για τις επιδόσεις της εταιρείας σε ό,τι αφορά την οικονομική χρήση του 2016, εκτιμά ότι αυτές θα είναι ιδιαίτερα θετικές, όπως άλλωστε ήταν και το 2015.

Συνέντευξη στην Έλενα Ερμείδου

IW: Κυρία Σταυρογιάννη, το 2016 οδεύει προς το τέλος του. Ποια ήταν τα κυριότερα χαρακτηριστικά του 2016, αυτά δηλαδή που σημάδεψαν στη διάρκειά του τον κλάδο της νομικής προστασίας;

ΝΣ: Το σημαντικότερο γεγονός που έλαβε χώρα το 2016, και αφορά την ιδιωτική ασφάλιση στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένης και της νομικής προστασίας, είναι η έναρξη της εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου με την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας Solvency II στην ελληνική πραγματικότητα. Ένα γεγονός που είμαι πεπεισμένη ότι, σταδιακά, θα αποκαταστήσει αλλά και θα εδραιώσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού στον κλάδο και θα δημιουργήσει ένα κλίμα διαφάνειας και σταθερότητας.

Ειδικότερα όσον αφορά τον κλάδο της νομικής προστασίας, ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, που ψηφίστηκε μεν πέρυσι, αλλά τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2016. Αν και υπήρξαν ποικίλες αντικρουόμενες απόψεις στον νομικό κόσμο σχετικά με ορισμένα σημεία του, είμαστε όλοι σε αναμονή των αποτελεσμάτων που θα επιφέρει στην πράξη. Ελπίζω ότι θα υπηρετήσει τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε, δηλαδή την επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και τη βελτίωση της ποιότητάς τους.

Θα μπορούσα, επίσης, να αναφέρω σαν χαρακτηριστικό γεγονός της φετινής χρονιάς και την πολύμηνη αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016. Θα έλεγα, πάντως, ότι το 2016 ήταν, αντικειμενικά, χρονιά αλλαγών και ανακατατάξεων, αν και πιστεύω πως ακόμα βρισκόμαστε στην αρχή. Στην αρχή της δημιουργίας μιας νέας τάξης πραγμάτων, γενικότερα, στην ιδιωτική ασφάλιση, αλλά και στον κλάδο της νομικής προστασίας.

IW: Πιστεύετε ότι μέσα στο 2017 θα υπάρξουν αλλαγές στον κλάδο της ασφάλισης νομικής προστασίας στην Ελλάδα, και από τι θα εξαρτηθούν οι αλλαγές αυτές;

ΝΣ: Και το 2017 θα αποτελέσει μια χρονιά αλλαγής και νέων προκλήσεων. Η αλλαγή αυτή θα έχει πολλές συνιστώσες. Πρώτα απ’ όλα, αναμένεται η υιοθέτηση της οδηγίας για τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων, η οποία, θεσπίζοντας ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κανόνων επιχειρηματικής συμπεριφοράς σε σχέση με την παρεχόμενη στους ασφαλισμένους πληροφόρηση, θα ενισχύσει την αξιοπιστία και τη διαφάνεια.

Ένα άλλο πεδίο που έχει ήδη εγείρει ποικίλες συζητήσεις και προβληματισμό –και είμαι σίγουρη ότι θα σηματοδοτήσει άμεσα αλλαγές– είναι η ψηφιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες. Κυβερνοεπιθέσεις, προστασία προσωπικών δεδομένων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν μερικά παραδείγματα περιπτώσεων στις οποίες αναδύονται νέοι κίνδυνοι και η νομική προστασία θα κληθεί να σχεδιάσει προϊόντα ευθυγραμμισμένα με τις ανάγκες που δημιουργούνται.

Πέρα όμως από τους κινδύνους και τις αντίστοιχες ανάγκες που ανακύπτουν, οι νέες τεχνολογίες παρέχουν και πολλές δυνατότητες τις οποίες ο κλάδος της νομικής προστασίας θα αξιοποιήσει άμεσα. Εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών, νέα κανάλια προβολής και διανομής προϊόντων, εφαρμογές για αποδοτικότερη εργασία και παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πελάτες αλλά και τους συνεργάτες, καθώς και εφαρμογές για την αντιμετώπιση περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης, είναι εργαλεία τα οποία η νομική προστασία έχει ήδη αξιοποιήσει ως έναν βαθμό και θα συνεχίσει να επενδύει σε αυτά.

Γι’ αυτό κι εμείς, στην DAS Hellas, παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις στον κλάδο τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, ώστε να ανταποκριθούμε και να προσαρμοστούμε αποτελεσματικά και αξιόπιστα στις νέες προκλήσεις.

IW: Ποιες είναι οι διεθνείς τάσεις στον κλάδο;

ΝΣ: Πρόσφατα, παρευρέθηκα στο ετήσιο συνέδριο του RIAD στο Μόντρεαλ του Καναδά, όπου συζητήθηκαν εκτενώς οι διεθνείς τάσεις που διαμορφώνονται στον κλάδο της νομικής προστασίας και μπορώ να πω ότι η ψηφιοποίηση και η παγκοσμιοποίηση ήταν τα θέματα που τέθηκαν σε πρώτο πλάνο.

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), η επεξεργασία και ανάλυση μαζικών δεδομένων (Big Data), τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα του sharing economy αποτελούν τις σημαντικότερες από τις τρέχουσες τάσεις στον κλάδο.

Ήδη, τα τελευταία χρόνια, στο εξωτερικό, έχει εμφανιστεί σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, κυρίως startups, που αναπτύσσουν λογισμικό με εφαρμογή στην παροχή νομικών υπηρεσιών. Η πλειοψηφία αφορά εταιρείες που παρέχουν νομικές υπηρεσίες online, αλλά υπάρχουν και εταιρείες που αναπτύσσουν εργαλεία συλλογής και ανάλυσης στοιχείων (e-discovery), εταιρείες που παρέχουν σε δικηγορικά γραφεία διαχειριστικές υπηρεσίες (practice management software), καθώς και εταιρείες που προωθούν την τεχνητή νοημοσύνη στις νομικές υπηρεσίες, αν και ακόμη η χρήση της βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο.

Μεγάλη πρόκληση παραμένει η υιοθέτηση των τεχνολογιών αυτών τόσο από τις ασφαλιστικές εταιρείες νομικής προστασίας όσο και από τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον νομικό κλάδο.

IW: Πώς βλέπετε την αγορά ασφαλειών/αντασφαλειών στην Ελλάδα; Ποιες είναι οι προοπτικές της; Είστε αισιόδοξοι ότι θα υπάρξει βελτίωση στον κλάδο;

ΝΣ: Η ελληνική ασφαλιστική αγορά, κατά τη γνώμη μου, έχει μεγάλες δυνατότητες, ανάπτυξης και στο άμεσο μέλλον θα πρωταγωνιστήσει, αυξάνοντας τα οικονομικά της μεγέθη και, κατ’ επέκταση, τη συμβολή της στην ελληνική οικονομία.

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ασφαλιστικό αλλά και τη δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη προβλέπει αρκετούς και σημαντικούς περιορισμούς, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να στραφούν στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης. Θεωρώ ότι τα αντίστοιχα προϊόντα θα γνωρίσουν σημαντική άνοδο και πολύ σύντομα θα δώσουν λύσεις στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Ως κλάδος, μπορούμε να προσφέρουμε πολλά στο καταναλωτικό κοινό, και γι’ αυτό θα πρέπει να γίνουν ενέργειες και να παρθούν πρωτοβουλίες, ώστε να αναδειχθεί η αξία και τα οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης. Θα πρέπει να προσεγγίσουμε αποτελεσματικά τη μερίδα των πολιτών που δεν έχουν συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά και τις δυνατότητες στήριξης και προστασίας που παρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.

IW: Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας σε ό,τι αφορά την DAS Hellas για το σύνολο του 2016;

ΝΣ: Και η χρονιά αυτή είναι ιδιαίτερα θετική για την DAS Hellas, όπως άλλωστε ήταν και η προηγούμενη. Έχουμε επιτύχει, ακόμη και εν μέσω γενικότερης ύφεσης, να αναπτυχθούμε και να αυξήσουμε τα οικονομικά μας μεγέθη. Ενδεικτικά, με βάση τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, τόσο τα έσοδα της εταιρείας όσο και η κερδοφορία και η παραγωγή ασφαλίστρων έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο, η οποία ξεπερνά το 20% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Πέρα όμως από τα ποσοτικά στοιχεία, το 2016 είναι μια εξαιρετική χρονιά και με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Ενισχύσαμε ακόμη περισσότερο τις στρατηγικές μας συνεργασίες, διευρύναμε το δίκτυο των συνεργατών μας, σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε νέα ολοκληρωμένα προϊόντα, επενδύσαμε σε αποδοτικές μηχανογραφικές λύσεις. Και βέβαια συνεχίζουμε, δεν επαναπαυόμαστε και έχουμε πάντα κατά νου τους στρατηγικούς στόχους που έχουμε θέσει.

Στην DAS Hellas, είμαστε μια δεμένη ομάδα, διαθέτουμε έμπειρους και καταξιωμένους συνεργάτες και στοχεύουμε στην πραγματική ικανοποίηση του πελάτη, κατανοώντας τις ανάγκες του και προσφέροντάς του μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*