ΤτΕ: Aπόφαση για παράταση πληρωμών και καταβολών για International Life

Τυπική παράταση αναστολής πληρωμών και καταβολών από την ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής», αποφάσισε η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών της ΤτΕ μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) καθώς και στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.Μ.Η.).

Πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες :