.

Κέντρο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας στην Αθήνα από την Oracle

Tην δημιουργία διεθνούς Κέντρου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας στην Αθήνα ανακοίνωσε η Oracle σε ειδική συνέντευξη τύπου με στόχο την κάλυψη της ταχέως αυξανόμενης ζήτησης για λύσεις εταιρικής ασφάλειας και τις αντίστοιχες υπηρεσίες σχεδιασμού αρχιτεκτονικής και υλοποίησης, οι οποίες παρέχονται από το Oracle Consulting, στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα, τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή (συμπεριλαμβανομένων των χωρών του Κόλπου), τη Σαουδική Αραβία και τη Βόρειο Αφρική.

Το νέο Κέντρο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας λειτουργεί ως ένας κεντρικός κόμβος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ασφαλείας καλύπτοντας το σύνολο του τεχνολογικού χαρτοφυλακίου της Oracle για Cloud, On-premises και υβριδικές υλοποιήσεις.

Οι τομείς εστίασης του Κέντρου περιλαμβάνουν: διαχείριση ταυτοτήτων, διακυβέρνησης και πρόσβασης, ασφάλεια δεδομένων, διαχείριση API, υπηρεσίες ασφαλείας web, mobile και βάσης δεδομένων.

Η ομάδα του Oracle Consulting που ήδη εργάζεται στην καρδιά του Κέντρου αποτελείται από 16 ικανούς και νέους Ελληνεςσυμβούλους, με εξαιρετική τεχνογνωσία και εμπειρία σε ευρέως αξιοποιούμενες μεθοδολογίες ασφάλειας και ενοποίησης.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*