Νέο κτήριο για την NP Insurance στο Μαρούσι

Αλλάζει ‘σελίδα’ η NP Insurance με το νέο ιδιόκτητο κτήριο στο Μαρούσι επί της Λεωφόρου Κηφισίας («Δακτυλίδι»), στο οποίο θα μετακομίσει μέσα στο Α’ τρίμηνο του 2017. Η ασφαλιστική εταιρεία επένδυσε το ποσό των 4,0 εκατ. Ευρώ στο κτήριο που αυτή τη στιγμή στεγάζεται η ΛΑΡΚΟ και το οποίο βρίσκεται απέναντι από το μέγαρο του ΟΤΕ. Με την κίνηση αυτή, η NP Insurance ενισχύει ακόμη περισσότερο  το προφίλ της ως μία αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη.

Η μετακίνηση της εταιρείας έρχεται σε μία περίοδο που η NP Insurance καταφέρνει και αντιστέκεται στα αρνητικά μηνύματα που υπάρχουν στην ευρύτερη ασφαλιστική αγορά παρουσιάζοντας  μία αξιοπρόσεκτη ισορροπία σε όλα τα μεγέθη της.

Σταθερότητα  στα μεγέθη της παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία εμφάνισε κατά το A’ εξάμηνο 2016 η NP Insurance. Η εταιρεία που παραμένει μέσα στη λίστα των ισχυρότερων  εταιρειών σε αξιοπιστία και κεφαλαιακή επάρκεια, κινήθηκε αρκετά καλύτερα από τους μέσους όρους μεταβολής που εμφάνισε η  ασφαλιστική αγορά, όπως παρουσιάστηκαν στα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών, γεγονός που δείχνει ότι παραμένει άκρως ανταγωνιστική και με τάσεις επέκτασης.

Η NP Insurance παρουσίασε κατά το Α’ εξάμηνο 2016  παραγωγή της τάξης των 14 εκατ. Ευρώ  βασιζόμενη κυρίως στην σταθερότητα του δικτύου πωλήσεων αλλά και την ορθολογική τιμολόγηση των κινδύνων. Τα τεχνικά αποθέματα της εταιρείας στο Α’ εξάμηνο διαμορφώθηκαν  στα 38,0 εκατ. Ευρώ.  Οι επενδύσεις διαμορφώθηκαν στα 85,6 εκατ. Ευρώ και ήταν εστιασμένες κυρίως σε προθεσμιακές καταθέσεις, κρατικά και εταιρικά ομόλογα, ακίνητα και με μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης. Το τεχνικό αποτέλεσμα (λειτουργική κερδοφορία) διαμορφώθηκε  στα 5,082 εκατ. Ευρώ  και δημιουργεί  ένα από τα υψηλότερα περιθώρια στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.  Τα Ίδια Κεφάλαια  διαμορφώθηκαν στα 39,3 εκατ. Ευρώ  και ο Δείκτης Φερεγγυότητας  (SCR) σύμφωνα με τα Solvency II, στο τέλος του Α’ εξαμήνου είχε διαμορφωθεί στο 130%.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*