Δικαστής, σφυρί. δικαστική απόφαση

Ψυχική Οδύνη: Δικαιούχοι και τα τέκνα εκ προηγουμένου γάμου για τον θάνατο πατριού-μητριάς

Στην έννοια της οικογένειας περιλαμβάνονται και τα τέκνα του ενός συζύγου που γεννήθηκαν από άλλο γάμο, τα οποία σε περίπτωση θανάτωσης του συζύγου του δευτερόγαμου γονέα τους, δηλαδή του πατριού ή της μητριάς, δικαιούνται χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, λαμβανομένου υπόψη και του ότι με τη διάταξη του άρθρου 1462 εδάφ. α’ ΑΚ, όπως τέθηκε με το άρθρο δεύτερο παρ. 3 του Ν. 3089/2002, ορίζεται ότι «οι συγγενείς εξ αίματος του ενός από τους συζύγους είναι συγγενείς του άλλου στην ίδια γραμμή και τον ίδιο βαθμό». Ομοίως Ψυχική οδύνη δικαιούται και ο προγονός και επί θυγατρί γαμβρός αυτής. 

Απόφ. ΑΠ 407/2015

Πρόεδρος: Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου

Εισηγητής: Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης

Μέλη: Γεώργιος Σακκάς – Χαράλαμπος Καλαματιανός – Μαρία Χυτήρογλου

Δικηγόροι: Δημήτριος Ντοκατζής – Αναστάσιος Παγώνης

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1.Ψυχική Οδύνη – Δικαιούχοι

Στην έννοια της οικογένειας του θύματος περιλαμβάνονται και οι αγχιστείς συγγενείς πρώτου βαθμού του θύματος, όπως είναι η μητριά αυτού, η οποία σε περίπτωση θανατώσεως τέκνου από τον πρώτο γάμο του συζύγου της δικαιούται χρηματικής ικανοποίησης κατ΄άρθρ. 932 ΑΚ. ΑΠ 1607/1999 ΣΕΣυγκΔ 2004/84

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου – Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*