Νέος τρόπος υπολογισμού συντάξεων

Μετά την επίσημη δημοσίευση στο ΦΕΚ του Ν. 4387/2016, τόσο οι «παλαιοί» (από 01/01/2019) όσο και οι «νέοι» (από 12/05/2016) συνταξιούχοι προβληματίζονται όχι μόνο για τον τρόπο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος, αλλά κυρίως για το ύψος της νέας σύνταξής τους.

Βεβαίως, είναι αρκετές οι ρυθμίσεις του νόμου, οι οποίες προς το παρόν μένουν πρακτικά… ανεφάρμοστες, καθώς αναμένονται υπουργικές αποφάσεις, αλλά και σχετικές εγκύκλιοι της διοίκησης. Ήδη επικρατεί αναστάτωση στις υπηρεσίες που δέχονται αιτήσεις συνταξιοδότησης ως προς τη διεκπεραίωσή τους σύμφωνα με τον νέο Νόμο.

Καθοριστικό, ωστόσο, στοιχείο για τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης αποτελεί το δεδομένο ότι, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου (σε πρώτη φάση, σημειώνεται ότι λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές μετά το 2002).

Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία και υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Τούτο σημαίνει -και αξίζει να τονιστεί- ότι η ετήσια μεταβολή των μισθών (η οποία είχε αρνητικό πρόσημο από το 2009 και μετά) θα τεθεί ως επιπρόσθετο κριτήριο που αναπόφευκτα θα επηρεάσει το ύψος του τελικού μέσου όρου. Επομένως, πλην των νέων συντελεστών αναπλήρωσης στις νέες συντάξεις, θα ληφθούν υπόψη και άλλες παράμετροι για τον τελικό καθορισμό της νέας σύνταξης.

Για τις νέες προϋποθέσεις θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αλλά και τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης και του εφάπαξ για όσους θα αποχωρήσουν μετά την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 ή τον επανυπολογισμό της σύνταξης για όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν την εφαρμογή του νόμου, διαθέτουμε σε πανελλήνια αποκλειστικότητα μαθηματικούς τύπους άμεσου υπολογισμού της σύνταξης και του εφάπαξ.

Γιώργος Κουτσούκος

Εταίρος, Δικηγόρος

 ΚΡΕΜΑΛΗΣ Δικηγορική Εταιρεία |  Ius Laboris Greece  |  Global HR Lawyers                           

Κυρίλλου Λουκάρεως 35 – 114 75 Αθήνα

+30 210 6431387  |  F +30 210 6460313   kkremalis@kremalis.gr

www.kremalis.gr  |  www.iuslaboris.com        

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*